CHP Genel Merkez

Adres : Anadolu Bulvarı No: 12 Söğütözü / ANKARA
Telefon : (+90) 312 207 40 00
Faks : (+90) 312 207 40 39
Web : http://www.chp.org.tr
EPosta : chp@chp.org.tr

İMAR PLANI. (İZMİR-BORNOVA)

Özelleştirme Yüksek Kurulu’nca;

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın 9/1/2013 tarih ve 220 sayılı yazısına istinaden;

1- Mülkiyeti Karayolları Genel Müdürlüğü adına kayıtlı toplam 44.542 m²’lik alandan oluşan İzmir İli, Bayraklı İlçesi, Mansuroğlu Mahallesi, 52 ada 86, 96, 98 no’lu parseller, Bornova İlçesi, Kazımdirik Mahallesi 52 ada 20, 84, 88 no’lu, 358 ada 136, 137, 143, 160 no’lu parseller ile mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı Kazımdirik Mahallesi 358 ada 4 no’lu parsele ve mülkiyeti Karayolları Genel Müdürlüğü adına kayıtlı toplam 90.266 m² lik alandan oluşan İzmir İli, Bornova İlçesi, Kazımdirik Mahallesi, 402 ada 160, 5 ada 19, 20, 21, 95, 125 no’lu parsellere ilişkin “II. ve III. Kentsel ve Bölgesel İş Merkezi (E:2.00; Hmax: 10 Kat), Park Alanı, Yol ve Trafo” kararı getirilmesine dair Kurulumuzun 3/10/2012 tarih ve 2012/144 sayılı Kararı ile onaylanan imar planı değişikliğine askı sürecinde yapılan itirazların değerlendirilmesi sonucunda; uygun görülen bazı itirazlar doğrultusunda yeniden düzenlenen 1/25.000 ve 1/5.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onaylanmasına,

2- Onaylanan imar planlarının Resmî Gazete’de yayımlanmasını müteakip, bilgi ve gereği için İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Bornova Belediye Başkanlığı’na gönderilmesine,

karar verilmiştir.

Bu Sayfayı Paylaş:
  • Facebook
  • Google
  • Twitter
  • RSS Feed

Yorum yaz.

Yorum yapabilmek için üyelik girişi yapın. Giriş Yap »

© 2014 Cumhuriyet Halk Partisi - Tüm Hakları Saklıdır
Adres: Anadolu Bulvarı No: 12 Söğütözü / ANKARA
7ccc54cf454b392d8e99f1a4300438a219
16