CHP Genel Merkez

Adres : Anadolu Bulvarı No: 12 Söğütözü / ANKARA
Telefon : (+90) 312 207 40 00
Faks : (+90) 312 207 40 39
Web : http://www.chp.org.tr
EPosta : chp@chp.org.tr
  • Anasayfa
  • Bunları Mutlaka Okumalısınız
  • Halıcı : “YSK elektronik ortamdaki sandık ölçekli seçim sonuçlarını tüm yurttaşlarımızın eş zamanlı olarak izleyebilmelerini sağlamalıdır”

Halıcı : “YSK elektronik ortamdaki sandık ölçekli seçim sonuçlarını tüm yurttaşlarımızın eş zamanlı olarak izleyebilmelerini sağlamalıdır”

Genel Başkan Yardımcısı  Emrehan Halıcı’nın  Basın açıklaması :

Seçim sonuçlarının güvenli bir biçimde alınması için seçmen kütüğü ve askı listelerinin oluşturulması, oyların kullanılması, sayılması, tutanağa bağlanması, tutanak sonuçlarının bilgisayara girilmesi ve birleştirilmesi işlemlerinin hatasız, şeffaf ve denetlenebilir bir biçimde yapılması gereklidir.

12 Haziran 2011 tarihinde yapılması planlanan milletvekili seçimlerinde sandık ölçekli sonuçların  elektronik ortamda izlenmesiyle ilgil olarak aşağıdaki konuların üzerinde önemle durulmalıdır.

Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkındaki Kanun’un ek 9. Maddesi (2010 yılında yapılan değişiklik) şöyledir:

“İlçe seçim kurullarından Yüksek Seçim Kuruluna elektronik ortamda gönderilen sandık ölçekli seçim sonuçlarını, talepleri halinde seçime katılan siyasi parti genel merkezlerinin de eş zamanlı olarak izleyebilmeleri ve aynı formatta bilgisayar ortamında saklayabilmeleri için gerekli her türlü tedbir, Yüksek Seçim Kurulu tarafından alınır. Siyasi parti genel merkezleri bu suretle elde ettikleri seçim sonuçlarını,  Yüksek Seçim Kurulunca belirlenen süre bitimine kadar kendi teşkilatlarına veya üçüncü şahıslara gönderemez ve kamuoyuna açıklayamaz. Yüksek Seçim Kurulu, siyasi parti genel merkezlerinin kullanımına açılacak veri tabanları ile ilgili her türlü güvenlik tedbirlerini de alır.”

1.Partilerin gerekli hazırlıkları yapabilemeleri için, Yüksek Seçim Kurulu bu konuda alacağı tedbirler, sistem bilgisi, işleyiş planı, seçim öncesi  deneme uygulamaları vb. konularda detaylı bilgilendirmeyi ivedi bir biçimde yapmalıdır.

2.Bu maddede “Siyasi parti genel merkezleri bu suretle elde ettikleri seçim sonuçlarını,  Yüksek Seçim Kurulunca belirlenen süre bitimine kadar kendi teşkilatlarına veya üçüncü şahıslara gönderemez ve kamuoyuna açıklayamaz.” denmektedir. Bunun için ayrı bir sürenin belirlenmeyeceği, Kanunun yayın yasağı ile ilgili 80. maddesinde geçen “Saat 21 den sonra bütün yayınlar serbesttir.”hükmünün elektronik ortam için de geçerli olduğu net olarak açıklanmalıdır.

3.Yüksek Seçim Kurulu elektronik ortamdaki sandık ölçekli seçim sonuçlarını sadece siyasi partilerin değil tüm yurttaşlarımızın da eş zamanlı olarak izleyebilmelerine olanak sağlamalıdır. Bu uygulamayla, sandık bilgilerinin sisteme hatasız bir biçimde girilip girilmediği en yaygın ve etkin biçimde denetlenmiş olacaktır. (Kanunun 105. maddesinde “Sandık sonuç tutanağının onaylı bir sureti, sandık kurulu tarafından sandık çevresi içinde herkesin görebileceği bir yere asılır. Bu tutanaklar oy verme gününden itibaren bir hafta süreyle asılı kalır.” denmektedir. Sandık sonuçlarını not alan yurttaşlarımız, internette yayınlanacak olan sandık sonuçlarıyla  karşılaştırarak bu denetimi yapacaklardır.)

Cumhuriyet Halk Partisi, bütün örgütüyle ve sandık görevlileriyle seçim sonuçlarının hatasız  bir biçimde alınması için tüm süreçleri denetleyecek, YSK’dan gelecek sandık ölçekli sonuçları kamuoyunun kullanımına açacaktır. Benzer denetimlerin diğer partiler tarafından da yapılması ve en temelde de yurttaşlarımızın bu sürece katılımlarının sağlanması, kuşkulardan ve tartışmalardan uzak bir seçim sonucunun elde edilmesi için hayati önem taşımaktadır.

Bu Sayfayı Paylaş:
  • Facebook
  • Google
  • Twitter
  • RSS Feed

© 2014 Cumhuriyet Halk Partisi - Tüm Hakları Saklıdır
Adres: Anadolu Bulvarı No: 12 Söğütözü / ANKARA
7ccc54cf454b392d8e99f1a4300438a219
15