CHP Genel Merkez

Adres : Anadolu Bulvarı No: 12 Söğütözü / ANKARA
Telefon : (+90) 312 207 40 00
Faks : (+90) 312 207 40 39
Web : http://www.chp.org.tr
EPosta : chp@chp.org.tr
 • Anasayfa
 • Güncel Haberler
 • Bursa Milletvekili Kaleli, yaş itibariyle emekliliği kazanıp prim itibariyle eksiği olanların borçlanabilmeleri için Kanun Teklifi verdi.

Bursa Milletvekili Kaleli, yaş itibariyle emekliliği kazanıp prim itibariyle eksiği olanların borçlanabilmeleri için Kanun Teklifi verdi.

Bursa Milletvekili Sena Kaleli, yaş itibariyle emekliliği kazanıp prim itibariyle eksiği olanların borçlanabilmeleri için “Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi”ni TBMM Başkanlığına sundu.

Bursa Milletvekili Kaleli’nin TBMM Başkanlığına sunduğu Kanun Teklifi şöyle:

“Genel Gerekçe

Ülkemizde yaş haddinden hak kazanıp, hizmet süresi eksik olduğu için emekli olamayan 300 – 350 bin kişinin olduğu ve bu durumun aileleriyle birlikte düşünüldüğünde 1-1.5 milyon insanı etkilediği bir gerçektir. Yurt dışında çalışıp, hizmet süresi eksik olanlar, bu süreyi borçlanarak emekli olabilmektedirler. Ülkemizde çalışıp, hizmetine ara verenler için de bir düzenleme yapılması bu konudaki eşitsizliği giderecektir. Bu doğrultuda 5510 sayılı kanunun hizmet borçlanmalarıyla ilgili 41. maddesine eklenecek bir bentle, her ne sebeple olursa olsun hizmete ara verenlerin veya yaş haddi ve emekliliği hak edenlerin geriye dönük hizmet borçlanmaları kapsamına alınması amaçlanmıştır. Bu şekilde tabii olduğu sosyal güvenlik kanununa göre emekli olabilme yaşını doldurduğu halde, sigortalının tamamlayamadığı eksik süreleri ödemesi yoluyla isteyenlere emeklilik olanağı sağlanmış olacaktır. Hizmet borçlanmalarında borçlananlar primlerini borcun tebliği tarihinden itibaren 1 ay içinde yapacaklarından sosyal güvenlikte mali denge de bozulmayacaktır.

Öte yandan 2000 yılından önce vergi mükellefi olup kendi hesabına bağımsız çalışanlar, Bağ-Kur kayıtlarının olmamasından dolayı hizmetlerini saydıramamaktadırlar. Bu nedenle vergi mükellefiyetini belgeleyenlerin, belgeledikleri sürenin hizmetten sayılmasının önü açılmıştır.

Madde Gerekçeleri

Madde 1. Tabii olduğu sosyal güvenlik kanununa göre emekli olabilme yaşını doldurduğu halde mücbir sebeplerle tamamlayamadıkları eksik süreleri olduğu için emekli olamayanlara, borçlanma yoluyla eksik sürelerini tamamlama ve emekli olabilme olanağı sağlanmıştır. Düzenlemeye koşut olarak 4 üncü fıkranın a bendinde de düzenleme yapılmıştır.

Madde 2. 2000 yılından önce vergi mükellefi olup kendi hesabına bağımsız çalışanların, vergi mükellefiyetini belgeledikleri sürenin hizmetlerinden sayılmasının önü açılmıştır.

Madde 3. Yürürlük Maddesidir.

Madde 4. Yürütme Maddesidir.

Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi

Madde 1- 31/5/2006 tarihli 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası kanununun 41 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiş ve dördüncü fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“  j ) Tabii olduğu sosyal güvenlik hükümlerine göre emekli yaşını doldurduğu halde halen çalışan veya mücbir sebeple sosyal güvenliğe ara vermiş olanların tamamlayamadıkları eksik süreleri, ”

“ a ) Birinci fıkranın (a),(b),(d),(e),(f),(g),(h), ve (j) bentleri gereği borçlananlar borçlandığı tarihteki 4 üncü maddenin birinci fıkrasının ilgili bendine göre,”

Madde 2- 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

Geçici Madde 37- 31.12.2000 tarihinden önce vergi mükellefi olup herhangi bir nedenle Bağ-Kur adına kayıt yaptırmayanlar, bu kanunun yayımı tarihinden itibaren 6 ay içinde bulundukları ilin Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne müracaat etmeleri halinde vergi mükellefiyetlerinin süresi kadar hizmetlerinden sayılır.”

Madde 3- Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 4- Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.”

Bu Sayfayı Paylaş:
 • Facebook
 • Google
 • Twitter
 • RSS Feed

1 Yanıt var “Bursa Milletvekili Kaleli, yaş itibariyle emekliliği kazanıp prim itibariyle eksiği olanların borçlanabilmeleri için Kanun Teklifi verdi.”

  • yorumu gönderen : cemilsener
  Yerinde bir teklif.1)Bağkur'lulara ikidebir af çıkarıldı.Geçmiş yıllarda 1 gün bile Bağkur pirimi yatıranlara, borçlanarak emekli olma hakkı defalarca tanındı. Sigortalı olup aynı durumda olanlara bu hak tanınmadı,mağdur edildiler. 2)Sigortalılardan emeklilik yaşı gelip de sigorta prim açığı olanlara bir hak verilmesi adilane olur. Bu yasa çıkarken; nasıl ki Bağkurlulardan bilmem şu kada ..yıl veya ... gün gibi şart aranmadan 1 gün bile prim ödeyenlere emeklilik hakkı verildiyse aynısı sigortalılara verilmeli.3) Eğer, geçmişte olduğu gibi 1000-1500 gün gibi prim ödeyenler şartı olursa adil bir yasa çıkmaz. velevki böyle olsun diye dayatılırsa; kadınlar ailenin direği olduğundan KADINLARA ayrıcalık tanınmalı ve hangi yıldan sigorta başlangıcı olursa olsun 1 gün bile sigorta primi yatmış olan, emeklilik yaşı gelen kadınlara borçlanarak emekli olma hakkı verilmeli. Lütfen bu yasa teklifinizin takipçisi olunuz ve kamuoyunda daha çok gündeme getiriniz.Başarılar dilerim. Cemil Şener
   

Yorum yaz.

Yorum yapabilmek için üyelik girişi yapın. Giriş Yap »

© 2014 Cumhuriyet Halk Partisi - Tüm Hakları Saklıdır
Adres: Anadolu Bulvarı No: 12 Söğütözü / ANKARA
7ccc54cf454b392d8e99f1a4300438a219
17