CHP Genel Merkez

Adres : Anadolu Bulvarı No: 12 Söğütözü / ANKARA
Telefon : (+90) 312 207 40 00
Faks : (+90) 312 207 40 39
Web : http://www.chp.org.tr
EPosta : chp@chp.org.tr
  • Anasayfa
  • Bunları Mutlaka Okumalısınız
  • CHP 16 Haziran günü Zonguldak’ta Emek Özgürlük ve Demokrasi mitingi yapacak. CHP PM 7 Haziran günü toplanarak kurultay tarihini belirleyecek. Gençlik ve Kadın Kurultayları CHP Kurultayı’ndan önce yapılacak.

CHP 16 Haziran günü Zonguldak’ta Emek Özgürlük ve Demokrasi mitingi yapacak. CHP PM 7 Haziran günü toplanarak kurultay tarihini belirleyecek. Gençlik ve Kadın Kurultayları CHP Kurultayı’ndan önce yapılacak.

CHP Sözcüsü Birgül Ayman Güler, “AKP Hükümeti’nin en düşük derecedeki devlet memuruna verdiği zam aylık 8 lira. En düşük derecedeki devlet memurunun cebine giren para 8 lira olacak. Bu hükümet, bu “muazzam zammı” layık gördü yaşamının başındaki genç memuruna” dedi

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun Başkanlığı’nda toplanan MYK çalışmalarını tamamladıktan sonra CHP Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Birgül Ayman Güler basın toplantısı yaparak açıklamalarda bulundu.

CHP Sözcüsü Güler’in açıklamaları ve sorulara verdiği yanıtlar şöyle;

“Merkez Yönetim Kurulumuz bugün toplandı ve güncel gelişmelerle gündemindeki konuları görüştü. Önemli kararlarımızdan biri Parti Meclisi toplantımızın tarihi. 7 Haziran’da Parti Meclisi toplantıya davet ediliyor. Toplantıda yönetmeliklerimiz ve büyük kurultayımızın tarihi görüşülecek.

Ayrıca Gençlik ve Kadın Kurultaylarımızın  Büyük Kurultaydan önce yapılmasına karar verildi. Zaten süreç daha öncede bilgi vermiştim işliyor.

Önemli bir haberimiz daha var. 16 Haziran’da Zonguldak’tayız. 16 Haziran günü Zonguldak’ta Emek, Özgürlük ve Demokrasi Mitinginde taleplerimizi bir kez daha hep alanlarda dile getireceğiz. Bu arada tabi Merkez Yönetim Kurulu Türkiye’nin gündem maddelerine ve dünyanın başlıca gündem maddelerine ilişkin temel sorunları görüştü tartıştı. Bunların başında kuşkusuz Suriye geliyor. Suriye’yle ilgili olarak Suriye sorunu diyebileceğimiz bu sorun ilk ortaya çıktığı günlerden buyana sizlerle görüşlerimizi paylaştık. Öncelikle şunu söylemiştik ki dünya medyası özgür basın olarak değil, egemen siyasetin basını olarak çalışıyor ve Suriye’ye ilişkin gerçekdışı görüntüler ve haberlerle dünya halklarına ihanet ediyor. Bugün hala dünya basını, öyle demeyelim dünyanın egemen siyasetinin basını yalan yanlış bilgilerle dünya halklarını kandırmaya devam ediyor. Ama ne yazık ki görüyoruz emellerine büyük ölçüde eriştiler ve Suriye’yi adeta bir iç savaşa sürüklüyorlar. Biz bu kan gölünün Irak’ta yaşanan bir örneği daha yaşansın istemiyoruz. Onun için Birleşmiş Milletlerin dünya halkları nezdindeki güvenini tazelemesini ve Suriye halkının çıkarları doğrultusunda dünyada işgalleri sona erdirmek doğrultusunda bu sürece müdahalesini bekliyoruz. Biz Suriye’de akan kanın biran önce durdurulmasını istiyoruz. Suriye hemen yanı başımızda ne kadar dış sorun denebilir gerçekten tartışılır. Çünkü AKP hükümeti son derece sorumsuz davrandı ve Türkiye’nin hem iç ticaretini, hem dış ticaretini, hem de tüm insani değerlerini Suriye politikasıyla altüst etti. AKP hükümetini belki de son kez uyarıyoruz. Türkiye’nin çıkarları temeldir. Komşularımızın refahı ve barış içinde yaşaması temeldir. Bu yönde çaba göstermek zorundasın.

Çok önemli iç gündem maddemiz memur maaşları. Memur maaşları 2 milyon 294 bin memuru ilgilendiren bir konu. 156 bin sözleşmeli personeli, 319 bin sürekli işçiyi ve 27 bin geçici personeli ilgilendiren bir konu. Yani aileleriyle beraber bakarsanız 10 milyonun üzerinde insanımızı ilgilendiren bir konu. Bu konu hükümet tarafından yaklaşık 6 aydır askıya alınmıştı. Hükümet memur maaşlarının zamlanması konusunu ancak yaz aylarına doğru içinde bulunduğumuz bu günlerde karara bağlamayı becerebildi. Ortaya çıkan manzara maliye bakanının ağzından 500 milyon lira bize yükü vardır biçiminde olsa da biz en düşük derecedeki devlet memurunun aylık cebine giren paraya baktık. O parayı dikkatle söylüyorum maliye bakanı dikkatle dinlesin. 8 lira. Bu muazzam zammın en düşük dereceli devlet memuruna, yani yaşamının başında olan genç insana aslında ayda ek olarak sunduğu para 8 lira. Bu zamla memurun yaşamının ne kadar iyileşebileceğini Sayın maliye bakanı bir akşam televizyonları ve telefonları kapatsın, ışıkları da söndürsün hatta bir düşünsün diyorum. Elektriğe, doğalgaza, benzine ve diğer temel ihtiyaç maddelerine yapılan zamlardan sonra ayda 8 lira hükümetin ne kadar işçi, memur, onların deyişiyle garibandan yana olduğunu net bir şekilde gösteren bir zam politikası. Bu sürecin gösterdiği bir başka gerçek Türkiye’de memur sendikacılığının hükümetin güdümüne girdiği. Memur-sen adlı sendika adeta hükümet gibi davrandı. Ekranlardan kendi üyelerine bağırdı, çağırdı, köpürdü ama herkes biliyor öğrendik. Uzlaşma masasına gittiğinde hükümet gibi konuştu. Ne yazık ki memurların kaderi hükümetin doğrudan emri altında bulunan bir sözde bir sarı sendikanın ellerinde. Memura ayda 8 lira zam getiren bu yeni düzenlemeyi yalnızca memurlara ve ailelerine değil, esnafa ve esnaf ailelerine de duyuyoruz. Ücretlilerin elde ettikleri gelirin ülkemizde doğrudan doğruya yerel, bölgesel ve ulusal ticaret üzerindeki etkilerini herkes bilir. Memur direniyor. Memur bu haksız uygulamaya karşı çıkıyor. Esnaf örgütlerinin memurun sesini duyması gerekir.

Türkiye’de yoksulluk sınırının 4 kişilik bir aile için 3 bin 14 lira olduğu saptandı. Açlık sınırının 925 lira olduğu herkes tarafından kabul ediliyor.

Değerli basın mensupları 1600 liraya bir memur ailesinin geçinmesi mümkün değildir. 8 lira zamla dertlere son vermek hiç mümkün değildir.

Memur zamlarıyla beraber yaşadığımız bir gelişme daha var. Türk havayolları personelinin iş yavaşlatma eylemleri nedeniyle sendika hakkına ilişkin gasp girişimi. Türk havayollarında memurların iş yavaşlatma eylemine hükümetin verdiği karşılık 135 sendikalı işçinin iş akdini cep telefonu mesajıyla kesmek oldu. Türkiye’de sigortasız ve kayıtsız çalışanlar sorunu, Türkiye’de giderek daha da çoğalan sendikasız çalışma sorunu malum. Ama şimdi bir sorunumuz daha var. Sendikalı olmak hiçbir şey ifade etmez oldu. Sendikalı olabilirsiniz ama grev ya da iş yavaşlatmaya giriştiğinde Recep Tayyip Erdoğan mekanizmasını çalıştırır, kanunu değiştirir ve sizin grev hakkınızı elinizden alabilir. Hava-İş’e, havayolunda çalışan tüm direnen emekçilere dayanışma duygularımızı tüm içtenliğimizle sizin aracılığınızla iletiyoruz.

Sendikasızlaştırma sürecinin karşısında duracağımızı aracılığınızla kamuoyuna buradan bildiriyoruz. Görevimiz, çünkü THY örneğinde yaşanan sendikaları iğdiş etme girişimi Uluslararası Çalışma Örgütü sözleşmelerine, Avrupa Sosyal Şartı metnine, Anayasanın Uluslar arası Sözleşmeleri iç hukuk hükmünde sayan 90.maddesine aykırıdır. Anayasal ve yasal aykırılıkların yanı sıra bu tasarruf örgütlü toplum, çağdaş toplum, üretken toplum ve sosyal devlet ilkelerine de aykırıdır.

Son olarak sendikaları iyi iğdiş etmeye dönük bu hükümet tutumuna ilişkin olarak bir hatırlatma yapmak istiyorum. Hükümet 12 Eylül referandumunda Anayasaya yerleştirdiği ekonomik ve sosyal konseyi, bu sorunları gidermek için neden toplamaz? Ekonomik ve sosyal konsey 5 Şubat 2009’da son toplantısını yapmış, o tarihten bu yana toplantıya çağrılmamıştır. O tarihte bu kuruluş Anayasal bir kuruluş değildi. 12 Eylül 2010’da Anayasal bir kuruluş oldu. Anayasal statüye kavuşmasına rağmen işlerlik kazanamadı. Hükümet tarafları bir araya getirmektense Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın gösterdiği işaretle hareket eden bir yapıdan ibaret. Türkiye böyle bir yapıyı, böyle bir yönetimi kaldıramaz. Türkiye AKP siyasi iktidarını işçi, memur haklarında gördüğümüz gibi artık daha fazla taşıyamaz. Hükümetin işçi, memur hakları bakımından adeta işçi, memur düşmanı bir yapı olduğu kanısındayız. Buna karşı mücadelemizi parlamentoda olduğu gibi tüm kurum, kuruluş nezdinde ve meydanlarda vermeyi sürdüreceğiz.

Teşekkür ederim. Sorularınız varsa alabilirim.

Soru- Akil adamlar komisyonu adı altında bu terörizm ve Kürt sorunu çözme için CHP’nin çalışması olmuştu. Bir çalışma içine gireceğinizi duymuştuk. Bu çalışmada diğer partilerin tavrı, konuşma, görüşme yapıldı mı ve Meclis içinde ve dışında bir yapılanmadan söz ediliyor. Meclis dışında siz kime teklifte bulunacaksınız? Partiniz bunu belirledi mi acaba?

Birgül Ayman GÜLER- Bugün bu konu üzerinde görüşmeler yapıldı. Bu yapılanmada Meclis Başkanına bilgi verilmesi ve diğer parlamentoda grubu bulunan siyasi parti genel başkanlarıyla bu önerilerin paylaşılması konusu ön plana çıktı. Yarın bilgi verme çerçevesinde Sayın Faruk Loğoğlu ve Sezgin Tanrıkulu TBMM Başkanı Cemil Çiçek’i ziyaret edecekler. Daha sonra bunun ayrıntıları kamuoyuyla paylaşılacak.

Burada Sayın Loğoğlu’nun bir açıklaması var; biz içerik üzerine konuşmuyoruz. Biz bu soruna, terör sorununa ilişkin olarak bunu çözülmesi için bir süreç öneriyoruz dedi. Bu iyi bir tanımlama yapılan iş açısından gerçekten. Bu sürece öncelikle parlamentodaki partilerin bir cevaplarını duymak gerekir. Bu süreç önerisine en önemlisi siyasi iktidar Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın bu sorunu çözme bakımından ne kadar samimi olduğunu da görmek imkanı olacak. Onun cevabını da bir almak gerekir.

Soru- Zonguldak’ta tutuklu milletvekilleri için bir miting düzenlenecek zannedersem.

Birgül Ayman GÜLER- 16 Haziran.

Soru- Biraz içeriğinden bahseder misiniz? Sadece Zonguldak’da mı olacak? Devamı gelecek mi? Kurultayın tarihinde değişiklik veya başka bir şey söz konusu mu?

Birgül Ayman GÜLER- 7 Haziranda Parti Meclisimizi toplantıya çağırdık. Bu bilgiyi verdim toplantının hemen başında. 7 Haziranda Parti Meclisimiz Kurultay tarihimizi belirleyecek. 14-15 Temmuz günlerinde olacak görünüyor. Tabi Parti Meclisimizin kararıyla yürüyeceğiz. Onun öncesinde de Kadın Kurultayımızı gerçekleştireceğiz. Yine muhtemelen 8 Temmuz gününde. Kesinleştirilmiş olan daha önce Parti Meclisine sunulduğu için Gençlik Kurultayımızın tarihi belli. 17 Haziran’da yapacağız.

16 Haziran anlamlıdır. 12 Haziran 2012 tutuklu milletvekillerinin haksız tutukluluklarının 1.yıldönümüdür. 12 Haziranın hemen birkaç gün sonrasında kamuoyuna bu hukuksuzluğu, bu hukuk devleti ihlalini duyurmak için Zonguldak’tayız.

Ben teşekkür ederim.

Bu Sayfayı Paylaş:
  • Facebook
  • Google
  • Twitter
  • RSS Feed

© 2014 Cumhuriyet Halk Partisi - Tüm Hakları Saklıdır
Adres: Anadolu Bulvarı No: 12 Söğütözü / ANKARA
7ccc54cf454b392d8e99f1a4300438a219
15