CHP Genel Merkez

Adres : Anadolu Bulvarı No: 12 Söğütözü / ANKARA
Telefon : (+90) 312 207 40 00
Faks : (+90) 312 207 40 39
Web : http://www.chp.org.tr
EPosta : chp@chp.org.tr
  • Anasayfa
  • Güncel Haberler
  • Manisa Milletvekili Ören; boşanmış kadınlara anne veya babalarında dolayı maaşlarının keyfi olarak kesilmemesi için kanun teklifi verdi.

Manisa Milletvekili Ören; boşanmış kadınlara anne veya babalarında dolayı maaşlarının keyfi olarak kesilmemesi için kanun teklifi verdi.

Manisa Milletvekili Hasan Ören, 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun teklifi verdi.

Manisa Milletvekili Ören, TBMM Başkanlığına sunduğu Kanun Teklifi ile ilgili şu değerlendirmelerde bulundu: “SGK eşinden ayrılan kadınlara bağladığı maaşı eski eşiyle beraber yaşadığı gerekçesiyle kesmektedir. Buna gerekçe olarak 5510 sayılı kanunun 56. Maddesinde geçen “Eşinden boşandığı halde, boşandığı eşiyle fiilen birlikte yaşadığı belirlenen eş ve çocukların, bağlanmış olan gelir ve aylıkları kesilir. Bu kişilere ödenmiş olan tutarlar, 96. madde hükümlerine göre geri alınır” hükmü gerekçe gösterilmektedir.

Ancak SGK bu kararı verirken iki memurun çevredekilerin ifadelerine dayandırmaktadır. Mahkemenin verdiği boşanma kararı hiçbir şekilde dikkate alınmamaktadır. Resmi işlemlerde vatandaş durumunu belgelendirmesi esastır. Mahkemenin boşanma kararı da resmi bir belgedir. Hukuk devletinde SGK’nın mahkeme kararına inanmayıp, iki memurla tespit yapması hukuk ilkelerine aykırıdır. Günümüz Türkiye’sinde çağdışı bir uygulamadır.

Kadınlar anne veya babalarından kalan aylıkları alabilmek için eşlerinden ayrılabilirler. Ancak bu durumda eşinin sosyal güvencesinden, varsa mallarından feragat ettikleri unutulmamalıdır. Bu nedenle yasaklayıcı hükümler yerine aile birliğini korumaya, evli kalmayı özendirmeye yönelik hükümler bu maddenin yerinde olmalıdır.

Bu durumun düzeltilmesi için TBMM başkanlığına kanun teklifimiz sundum. Sosyal Güvenlik Kurumu eğer tereddütleri varsa eşlerin sadece maaş almak için ayrıldıklarını tespitini daha ciddi araştırmalı ve mutlaka mahkeme kararları ile tespit etmelidir. Kurum bu durumu tespit ettiğinde mutlaka mahkeme kararı ile maaşları kesebilmelidir. Dedikodu ve çevredekilerin ifadeleri üzerine kurulu tespitlerin hiçbir hukuki geçerliliği yoktur. Bu nedenle SGK açtığı yada açılan davaları kaybetmekte, birikmiş aylıklarla birlikte yüklü mahkeme masrafları ve Avukatlık ücretlerini de ödemek zorunda kalmaktadır.

Kadınlar anne veya babalarından kalan aylıkları alabilmek için eşlerinden ayrılabilirler. Ancak bu durumda eşinin sosyal güvencesinden, varsa mallarından feragat ettikleri unutulmamalıdır. Bu nedenle yasaklayıcı hükümler yerine aile birliğini korumaya, evli kalmayı özendirmeye yönelik hükümler bu maddenin yerinde olmalıdır.

Kurumun aylık bağladığı kadının eski kocasıyla yaşayıp yaşamadığını araştırması, dedikodu üzerine kurulu bir tespitle maaşlarını kesmesi, namus bekçiliğine soyunması, devlet ciddiyetiyle bağdaşmamaktadır. Kurumun görevi namus bekçiliği değil, ihtiyaç sahibi kadınların sosyal güvence altında yaşamlarını sürdürmelerini sağlamaktır. Bu nedenle kanunun 56. Maddesi değiştirilerek boşandığı halde eski eşiyle yaşadığı tespit edilenlerin maaşının kesilmesi önlenmelidir.”

-Kanun Teklifi-

Manisa Milletvekili Ören’in, 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun teklifi şöyle:

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi

Madde 1- 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 56. maddesini c fıkrasında geçen   ” Eşinden boşandığı halde, boşandığı eşiyle fiilen birlikte yaşadığı belirlenen eş ve çocukların, bağlanmış olan gelir ve aylıkları kesilir. Bu kişilere ödenmiş olan tutarlar, 96 ncı madde hükümlerine göre geri alınır” ibaresi kanun metninden çıkarılmıştır.

Madde 2- Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 3- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu Yürütür.

Genel Gerekçe

Sosyal güvenlik mevzuatımız gereği bekar veya eşinden ayrılmış kız çocuklarına yetim aylığı bağlanmaktadır. Sigortalının ölümünden sonrada boşanan kız çocuklarına aylık bağlanabilmektedir. Ancak Sosyal Güvenlik Kurumu 5510 Sayılı Kanunun 56. Maddesinin c fıkrasındaki “Eşinden boşandığı halde, boşandığı eşiyle fiilen birlikte yaşadığı belirlenen eş ve çocukların, bağlanmış olan gelir ve aylıkları kesilir. Bu kişilere ödenmiş olan tutarlar, 96 ncı madde hükümlerine göre geri alınır” hükmü gerekçe göstererek aylık bağladığı kadınların maaşlarını muvazaalı boşanma gerekçesiyle kesmektedir. Kanunda bu durumun tespiti ile ilgili hüküm bulunmadığından Kurum, herhangi bir mahkeme kararına dayanmadan şikayet ve komşu ifadelerini dikkate alarak maaşları kesmektedir. Bu uygulamadaki esas kıstas kurumdan maaş alan kadının ayrıldığı eşi ile birlikte yaşayıp yaşamadığıdır.

Kurum, insanların maaş almak için boşandığı şeklinde peşin bir hükümle hareket etmekte ve mahkeme kararlarını hiçe saymaktadır. Vatandaşlardan gelen şikâyetlerde, Kurumunuz uygulamalarının günümüz Türkiye’sinde çağdışı bir uygulama olduğu ifade edilmektedir.

Türkiye bir Hukuk Devletidir. Mahkeme iki kişinin boşanmasına karar vermişse yasalar önünde her iki insanda bekardır ve her türlü yasal haklardan yararlanabilmektedirler. Toplumun sosyal güvencesinden sorumlu bir kurumunun, ihtiyaç sahibi kadınları güvencesiz bırakmak için mahkeme kararlarını yok sayma yetkisi bulunmamaktadır.

Ayrıca bu kişilere borç çıkararak ödediği bütün aylıkları faizi ile birlikte geri istemektedir. İhtiyaç sahibi kadınlar çok büyük miktarlarda borçla karşı karşıya kalmaktadır.   Gerek kurum tarafından açılan davalarında, gerekse hak sahiplerinin açtığı davalarda kurumunuz davaları kaybetmektedir. Ancak mahkeme kararlarına rağmen bir süre sonra maaşlar yeniden kesilmekte ve kadınlara borç çıkarılmaktadır.

Kadınlar anne veya babalarından kalan aylıkları alabilmek için eşlerinden ayrılabilirler. Ancak bu durumda eşinin sosyal güvencesinden, varsa mallarından feragat ettikleri unutulmamalıdır. Bu nedenle yasaklayıcı hükümler yerine aile birliğini korumaya, evli kalmayı özendirmeye yönelik hükümler bu maddenin yerinde olmalıdır.

Sosyal Güvenlik Kurumu eğer tereddütleri varsa eşlerin sadece maaş almak için ayrıldıklarını tespitini daha ciddi araştırmalı ve mutlaka mahkeme kararları ile tespit etmelidir. Kurum bu durumu tespit ettiğinde mutlaka mahkeme kararı ile maaşları kesebilmelidir. Dedikodu ve çevredekilerin ifadeleri üzerine kurulu tespitlerin hiçbir hukuki geçerliliği yoktur. Bu nedenle SGK açtığı yada açılan davaları kaybetmekte, birikmiş aylıklarla birlikte yüklü mahkeme masrafları ve Avukatlık ücretlerini de ödemek zorunda kalmaktadır.

Anayasa değişikliği ile kadınlara pozitif ayrımcılık sağlanmasına rağmen kurumunuzu kadınları sıkıntıya sokan uygulamanız sosyal devlet ilkesiyle bağdaşmamaktadır. Kanunun bu maddesi Anayasa’nın kanun önünde eşitlik ilkesine de aykırıdır. Kanun değişikliği ile boşanmış kadınlara anne veya babalarında dolayı maaşlarının keyfi olarak kesilmesi önlenecektir.

Madde Gerekçeleri

Madde 1- Kanun teklifim ile eşinden ayrılarak anne veya babasından dolayı aylık bağlanan kadınların maaşlarının SGK tarafından keyfi olarak kesilmesi önlenecektir.

Madde 2- Bu madde yürürlük maddesidir

Madde 3- Bu madde yürütme maddesidir.”

Bu Sayfayı Paylaş:
  • Facebook
  • Google
  • Twitter
  • RSS Feed

Yorum yaz.

Yorum yapabilmek için üyelik girişi yapın. Giriş Yap »

© 2014 Cumhuriyet Halk Partisi - Tüm Hakları Saklıdır
Adres: Anadolu Bulvarı No: 12 Söğütözü / ANKARA
7ccc54cf454b392d8e99f1a4300438a219
16