CHP Genel Merkez

Adres : Anadolu Bulvarı No: 12 Söğütözü / ANKARA
Telefon : (+90) 312 207 40 00
Faks : (+90) 312 207 40 39
Web : http://www.chp.org.tr
EPosta : chp@chp.org.tr

Ekonomi Raporları

AçıklamaTarih
CHP Ekonomik Görünüm Raporu No: 1

Ağustos ayı Enflasyon Gelişmeleri, Merkez Bankasının banka ekonomistleri ile
gerçekleştirdiği toplantı ve Temmuz ayı sanayi üretim verileri değerlendirilmiştir.
Eylül- 2011
CHP Ekonomik Görünüm Raporu No: 2

2011 II. Üç ay Büyüme ve Milli Gelir Rakamı ile Temmuz ayı cari açık ve finansman verileri değerlendirilmiştir.
Eylül- 2011
CHP Ekonomik Görünüm Raporu No: 3

Mayıs, Haziran, Temmuz dönemini kapsayan Haziran ayı işgücü verileri,
Temmuz, Ağustos Merkezi Yönetim Bütçe verileri değerlendirilmiştir.
Eylül- 2011
CHP Ekonomik Görünüm Raporu No: 4

Kredi Derecelendirme Kuruluşu Standard and Poor’s (S&P) un “yerel para cinsinden”
Türkiye’nin kredi not artış kararı değerlendirilmiştir.
Eylül- 2011
CHP Ekonomik Görünüm Raporu No: 5

Uluslararası Para Fonu (IMF) tarafından yayımlanan “Dünya Ekonomik Görünümü” Raporu
tahminleri değerlendirilmiştir.
Eylül- 2011
CHP Ekonomik Görünüm Raporu No: 6

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ile Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) ortaklığında yayımlanan G20 ekonomilerinde işgücü ve istihdam piyasasındaki gelişmeleri ele alan rapor değerlendirilmiştir.
Eylül- 2011
CHP Ekonomik Görünüm Raporu No: 7

Ağustos ayı dış ticaret verileri, Eylül ayı enflasyon verileri, Döviz yükümlülüklere uygulanan munzam karşılıkların düşürülmesine ilişkin Merkez Bankası kararı ve Merkez Bankasının döviz satım ihalesi değerlendirilmiştir.
Ekim- 2011
CHP Ekonomik Görünüm Raporu No: 8

Merkez Bankasının döviz satım ihaleleri, karşılık kararları ve
Merkez Bankasının döviz rezervleri değerlendirilmiştir.
Ekim- 2011
CHP Ekonomik Görünüm Raporu No: 9

Ağustos ayı Sanayi üretim verileri ile
Ağustos ayı ödemeler dengesi verileri değerlendirilmiştir.
Ekim- 2011
Ekonomik Gelişme ve Beklentiler Işığında Orta Vadeli Programın DeğerlendirmesiEkim- 2011
CHP Ekonomik Görünüm Raporu No: 10

Finansal kesim dışındaki firmaların döviz pozisyon açığı ile
Ekim ayı imalat sanayi kapasite kullanım verileri değerlendirilmiştir.
Ekim- 2011
CHP Ekonomik Görünüm Raporu No: 11

Merkez Bankasının açıkladığı eylem planı ile
Eylül ayı dış ticaret verileri değerlendirilmiştir.
Ekim- 2011
CHP Ekonomik Görünüm Raporu No: 12

2011 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Başlangıç Ödenekleri ve Yıl Sonu Gerçekleşme Tahminleri,
2012 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Tasarısı değerlendirilmiştir.
Kasım- 2011
CHP Ekonomik Görünüm Raporu No: 13

Eylül ayı cari denge verileri,
Eylül ayı sanayi üretim verileri,
Eylül ayı bankacılık sistemi kredi hacmi verileri,
Ekim ayı Enflasyon Rakamları,
Merkez Bankasının Bakanlar Kuruluna yaptığı sunum ve yabancı kuruluş raporları çerçevesinde küresel risk iştahındaki gerileme eğilimi değerlendirilmiştir.
Kasım- 2011
CHP Ekonomik Görünüm Raporu No: 14

Kasım ayı kapasite kullanım verileri,
Ekim ayı dış ticaret verileri,
Kasım ayı TİM ihracat verileri,
TEPAV Perakende Güven Endeksi verileri değerlendirilmiştir.
Aralık- 2011
CHP Ekonomik Görünüm Raporu No: 15

Kasım ayı enflasyon verileri değerlendirilmiştir.
Aralık- 2011
CHP Ekonomik Görünüm Raporu No: 16

2011 yılı III. Çeyrek Büyüme Verileri Değerlendirilmiştir.
Aralık- 2011
CHP Ekonomik Görünüm Raporu No: 17

Aralık ayı İmalat sanayi kapasite kullanım verileri,
Aralık ayı reel kesim güven endeksi,
Kasım ayı dış ticaret verileri,
Ekim ayı cari açık ve finansman verileri değerlendirilmiştir.
Aralık- 2011
CHP Ekonomik Görünüm Raporu No: 18

2012 yılı Aralık ayı Enflasyon verileri değerlendirilmiştir.
Ocak- 2012
CHP Ekonomik Görünüm Raporu No: 19

2011 Kasım ayı Sanayi Üretim,
2011 Kasım ayı Ödemeler Dengesi verileri ile
Kredi derecelendirme Kuruluşu S&P’nin Avro Bölgesine Yönelik Not indirim kararları değerlendirilmiştir.
Ocak- 2012
CHP Ekonomik Görünüm Raporu No: 20

Dünya Bankası Küresel Ekonomik Beklentiler Raporundaki tespit ve değerlendirmelere yer verilmiştir.
Ocak- 2012
CHP Ekonomik Görünüm Raporu No: 21

2011 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Sonuçları ve
2011 yılı Merkezi Yönetim Borç Stoku verileri değerlendirilmiştir.
Ocak- 2012
CHP Ekonomik Görünüm Raporu No: 22

Uluslararası Finans Enstitüsü’nün Küresel Sermaye Hareketlerine İlişkin Tahminleri,
Uluslararası Para Fonunun Dünya ekonomisine ilişkin projeksiyonları,
Uluslararası Para Fonunun Türkiye’ye ilişkin IV. Madde Değerlendirmesi,
The Economist Dergisinin Türkiye’ye ilişkin Değerlendirmeleri
ele alınmıştır.
Ocak- 2012
CHP Ekonomik Görünüm Raporu No: 23

Aralık Ayı Sanayi Üretimi,
Aralık Ayı Cari İşlemler Dengesi ve Finansmanı,
Aralık Ayı Dış Ticaret Verileri,
Ocak ayı enflasyon rakamları, değerlendirilmiştir.
Şubat- 2012
CHP Ekonomik Görünüm Raporu No: 24

Ocak Ayı Bütçe Verileri,
Kasım Ayı İstihdam verileri değerlendirilmiştir.
Şubat- 2012
CHP Ekonomik Görünüm Raporu No: 25

Ocak Ayı Dış Ticaret Verileri,
Kredi Derecelendirme Kuruluşu Standard & Poor’s ‘ un Kırılganlık Endeksi değerlendirilmiştir.
Mart- 2012
CHP Ekonomik Görünüm Raporu No: 26

2011 yılı İşgücü ve İstihdam Rakamları değerlendirilmiştir.
Mart- 2012
CHP Ekonomik Görünüm Raporu No: 27

Ocak Ayı Cari Açık ve Finansmanı,
Ocak Ayı Sanayi Üretimi,
Şubat Ayı Enflasyon Verileri değerlendirilmiştir.
Mart- 2012
CHP Ekonomik Görünüm Raporu No: 28

Ocak Ayı Net Uluslararası Yatırım Pozisyonu,
Merkez Bankası Net Döviz Pozisyonu,
Şubat Ayı Merkezi Yönetim Bütçe Verileri değerlendirilmiştir.
Mart- 2012
CHP Ekonomik Görünüm Raporu No: 29

Şubat Ayı Dış Ticaret Verileri,
Mart Ayı İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranları değerlendirilmiştir.
Nisan- 2012
CHP Ekonomik Görünüm Raporu No: 30

2011 yılı Kişi Başına Milli Gelir,
Şubat Sanayi Üretimi,
Şubat Ayı Ödemeler Dengesi Verileri,
Ocak-Mart Bütçe Verileri değerlendirilmiştir.
Nisan- 2012
CHP Ekonomik Görünüm Raporu No: 31

Mart sanayi üretimi,
Güncel Beklenti Anketleri,
Mart Dış Ticaret verileri,
Nisan TİM İhracat verileri,
Nisan Enflasyonu,
Ve Avrupa’daki güncel gelişmeler değerlendirilmiştir.
Mayıs- 2012
CHP Ekonomik Görünüm Raporu No: 32

Şubat ayı istihdam rakamları,
Mart ayı ödemeler dengesi rakamları değerlendirilmiştir.
Mayıs- 2012
CHP Ekonomik Görünüm Raporu No: 33

Kısa vadeli Dış Borç Stoku, Merkez Bankası Net Döviz Pozisyonu rakamları
Uluslararası Yatırım Pozisyonu,
Ve İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Verileri değerlendirilmiştir.
Mayıs- 2012
CHP Ekonomik Görünüm Raporu No: 34

Haziran Enflasyonu,
Mayıs Ayı Dış Ticaret rakamları değerlendirilmiştir.
Haziran-2012
CHP Ekonomik Görünüm Raporu No: 35

2012’nin İlk Üç Ayına İlişkin GSYH verileri değerlendirilmiştir.
Temmuz- 2012
CHP Ekonomik Görünüm Raporu No: 36

Haziran Ayı Merkezi Yönetim Bütçe Sonuçları,
Nisan Ayı İstihdam Verileri değerlendirilmiştir.

Ağustos- 2012

CHP Ekonomik Görünüm Raporu No: 37

Haziran Ayı Sanayi Üretim Verileri, Temmuz Ayı Hazine Nakit Dengesi, Reel Kesim Açık Pozisyon Verileri değerlendirilmiştir.
Ağustos - 2012
CHP Ekonomik Görünüm Raporu No: 38

Haziran Ayı Ödemeler Dengesi Verileri, Haziran Ayı Kısa Vadeli Dış Borç Stoku Verileri değerlendirilmiştir.
Ağustos - 2012
CHP Ekonomik Görünüm Raporu No: 39

Ağustos Ayı TİM İhracat Verileri, Suriye’ye Yılın İlk Sekiz Ayında Yapılan İhracat, Temmuz Ayı TÜİK Dış Ticaret Verileri, Ağustos Ayı İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Verileri değerlendirilmiştir.
Eylül - 2012
CHP Ekonomik Görünüm Raporu No: 40

Ağustos Ayı Enflasyon Verileri değerlendirilmiştir.
Eylül - 2012
CHP Ekonomik Görünüm Raporu No: 41

2012 II. Üç Ay GSYH verileri, Temmuz sanayi üretim verileri, Temmuz ödemeler dengesi rakamları değerlendirilmiştir.
Eylül - 2012
CHP Ekonomik Görünüm Raporu No: 42

2011 gelir ve yaşam koşulları anketi, Haziran ayı işgücü verileri, Ağustos ayı bütçe rakamları değerlendirilmiştir.
Eylül - 2012
CHP Ekonomik Görünüm Sunumu No: 1

Türkiye Ekonomisinde Temel Sorunlar ve CHP’nin Ekonomi Politikaları
Eylül - 2012
CHP Ekonomik Görünüm Raporu No: 43

TÜİK Eylül ayı enflasyon, TÜİK Ağustos ayı dış ticaret, TİM Eylül ayı ihracat, TCMB Eylül ayı İmalat Sanayi Kapasite Kullanım, rakamları değerlendirilmiştir.
Ekim - 2012
CHP Ekonomik Görünüm Sunumu No: 2

Orta Vadeli Program 2013-15: Bir AKP Masalı
Ekim - 2012
CHP Ekonomik Görünüm Sunumu No: 3

Ekonomide Temel Sorunlar, Riskler Orta Vadeli Program ve 2013 Bütçesi Değerlendirmesi
Kasım - 2012
CHP Ekonomik Görünüm Raporu No: 44

Ekim ayı enflasyon verileri, Eylül ayı dış ticaret verileri; TİM Ekim ihracat verileri değerlendirilmiştir.
Eylül - 2012
CHP Ekonomik Görünüm Raporu No: 45

OECD’nin “2060’a Bakış” Çalışmasından Türkiye Ekonomisine İlişkin Tespitler ile TÜİK Eylül ayı sanayi üretim verileri, değerlendirilmiştir.
Kasım - 2012
CHP Ekonomik Görünüm Raporu No: 46

Eylül ayı Ödemeler Dengesi verileri, Ekim ayı Bütçe verileri; Ağustos ayı İşgücü ve İstihdam verileri değerlendirilmiştir.
Kasım - 2012
AKP'nin Nükleer Macerasına HayırKasım - 2012
CHP Ekonomik Görünüm Sunumu No: 4

Ekonomide Temel Sorunlar, Riskler ve CHP’nin Ekonomi Politikaları
Aralık - 2012
CHP Ekonomik Görünüm Raporu No: 47

Sıcak Paranın Türkiye’de 2012’deki Kazancı, Ekim ayı Cari Açık ve Finansmanı verileri, 2012 Enflasyon gelişmeleri,2012 Kasım ayı Sanayi Üretim Verileri değerlendirilmiştir.
Ocak - 2013
CHP Ekonomik Görünüm Raporu No: 48

2012 Ekim ayı İşgücü ve İstihdam Verileri, 2012 Bütçe Sonuçları değerlendirilmiştir.
Ocak - 2013
CHP Ekonomik Görünüm Raporu No: 49

2013 Ocak ayı Enflasyon Verileri, 2013 Ocak ayı Reel Kur Gelişmeleri, 2012 Kasım itibariyle Reel Sektörün Döviz Açık Pozisyonu değerlendirilmiştir.

Şubat - 2013
CHP Ekonomik Görünüm Sunumu No: 5

Trükiye Ekonomisinin Dünya'daki Konumu
Şubat - 2013
CHP Ekonomik Görünüm Raporu No: 50

2012 Aralık ayı Sanayi Üretimi Verileri, 2012 Cari Açık Verileri, değerlendirilmiştir.
Şubat - 2013
CHP Ekonomik Görünüm Raporu No: 51

2012 Kasım ayı Kısa Vadeli Dış Borç ve Merkez Bankası Rezervleri, 2012 Kasım ayı işgücü ve istihdam verileri değerlendirilmiştir.
Şubat - 2013
CHP Ekonomik Görünüm Raporu No: 52

2012 Uluslararası Yatırım Pozisyonu, 2013 Şubat İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı, 2013 Şubat Reel Kesim Güven Endeksi verileri değerlendirilmiştir.
Şubat - 2013
CHP Ekonomik Görünüm Raporu No: 53

2013 Şubat ayı enflasyonu, 2012 Aralık Ayı Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Net Döviz Pozisyonu, 2012 İşgücü ve İstihdam rakamları değerlendirilmiştir.
Mart - 2013
CHP Ekonomik Görünüm Raporu No: 54

2013 Ocak ayı sanayi üretimi verileri, 2013 Ocak ayı ödemeler dengesi rakamları değerlendirilmiştir.
Mart - 2013
CHP Ekonomik Görünüm Raporu No: 55

2012 Aralık ayı iş gücü ve istihdam verileri, 2013 Ocak ayı uluslararası yatırım pozisyonu rakamları değerlendirilmiştir.
Mart - 2013
CHP Ekonomik Görünüm Raporu No: 56

2012 yılı Büyüme rakamları değerlendirilmiştir.
Nisan - 2013
CHP Ekonomik Görünüm Raporu No: 57

Şubat ayı sanayi üretim verileri ve diğer öncü göstergeler değerlendirilmiştir.
Nisan - 2013
CHP Ekonomik Görünüm Raporu No: 58

Ocak ayı işgücü ve istihdam verileri; Ocak-Mart Merkezi Yönetim Bütçe Sonuçları, IMF Küresel Ekonomik Görünüm Raporu değerlendirilmiştir.
Nisan - 2013
CHP Ekonomik Görünüm Raporu No: 59

Mart ayı dış ticaret verileri; Nisan Ayı İmalat Sanayi Satın Alma Yöneticileri Anketi sonuçları değerlendirilmiştir.
Mayıs - 2013
CHP Ekonomi Broşürü No: 1
CHP Soruyor: 1.5 Trilyon Dolar Nereye Gitti?
Mayıs - 2013
CHP Ekonomik Görünüm Raporu No: 60

Mart ayı cari açık verileri; Nisan Ayı Sanayi Üretim verileri; Şubat ayı İşgücü ve İstihdam verileri; Ocak - Nisan Bütçe Performansı değerlendirilmiştir.
Mayıs - 2013
CHP Ekonomik Görünüm Raporu No: 61

2013’ün İlk Üç Ayına Ait Uluslararası Yatırım Pozisyonu ve
Kısa Vadeli Dış Borç Stoku Rakamları değerlendirilmiştir.
Mayıs - 2013
CHP Ekonomik Görünüm Raporu No: 62

Başbakan’ın Taksim Gezi Parkında vatandaş ile inatlaşmasının ekonomiye maliyeti değerlendirilmiştir.
Haziran - 2013
CHP Ekonomik Görünüm Raporu No: 63

Mart ayı işsizlik verileri, Mayıs ayı bütçe gerçekleşmeleri değerlendirilmiştir.
Haziran - 2013
CHP Ekonomik Görünüm Raporu No: 64

TÜİK Mayıs Ayı Dış Ticaret Verileri, TİM Haziran İhracat Verisi, 2013 İlk Üç Ay Dış Borç Verisi, 2013 Haziran Enflasyon Verisi değerlendirilmiştir.
Temmuz - 2013
CHP Ekonomik Görünüm Raporu No: 65

Mayıs ayı Sanayi Üretim Verisi, TCMB’nin Dövize Müdahaleleri değerlendirilmiştir.
Temmuz - 2013
CHP Ekonomik Görünüm Raporu No: 66

Haziran ayı Merkezi Yönetim Bütçe Sonuçları, Nisan ayı İstihdam Verileri değerlendirilmiştir.
Temmuz - 2013
CHP Ekonomik Görünüm Raporu No: 67

Temmuz ayı Enflasyon Rakamları, Mayıs ayı Reel Kesim Açık Pozisyon Rakamları değerlendirilmiştir.
Ağustos - 2013
CHP Ekonomik Görünüm Raporu No: 68

Haziran ayı Sanayi Üretim Rakamları değerlendirilmiştir.
Ağustos - 2013
CHP Ekonomik Görünüm Raporu No: 69

Küresel Ekonomideki çalkantılar Işığında Türkiye Ekonomisinin performansı değerlendirilmiştir.
Ağustos - 2013
CHP Ekonomik Görünüm Raporu No: 70

Temmuz ayı dış ticaret verileri, Ağustos ayı dış ticaret ve enflasyon verileri değerlendirilmiştir.
Eylül - 2013
CHP Ekonomik Görünüm Raporu No: 71

2013 2. Üç Ay Büyüme Verileri değerlendirilmiştir.
Eylül - 2013
CHP Ekonomik Görünüm Raporu No: 72

Haziran İşgücü ve İstihdam gelişmeleri; Ocak - Ağustos Bütçe verileri değerlendirilmiştir.
Eylül - 2013
CHP Ekonomik Görünüm Raporu No: 73

2012 Gelir Dağılımı ve Yaşam Koşulları Anket sonuçları değerlendirilmiştir.
Eylül - 2013
CHP Ekonomik Görünüm Raporu No: 74

Ağustos Ayı Dış Ticaret Verileri, 2013 2. Çeyrek dış borç verileri değerlendirilmiştir.
Eylül - 2013
CHP Ekonomik Görünüm Raporu No: 75

Ağustos Ayı Sanayi Üretim,
Eylül ayı enflasyon verileri değerlendirilmiştir.
Ekim - 2013
Orta Vadeli Program 2014-16

İddiasızlığı gerçekçilik gibi göstermeye çalışan ve 11 yıldır yapılan hataları inkar eden bir program.
Ekim - 2013
CHP Ekonomik Görünüm Raporu No: 76

Ekim ayı enflasyon verileri,
Ağustos ayı Uluslararası Yatırım Pozisyonu verileri,
Eylül ayı Dış Ticaret verileri değerlendirilmiştir.
Kasım - 2013
CHP Ekonomik Görünüm Raporu No: 77

Ekim ayı enflasyon verileri,
Ağustos ayı Uluslararası Yatırım Pozisyonu verileri,
Eylül ayı Dış Ticaret verileri değerlendirilmiştir.
Kasım - 2013
CHP Ekonomik Görünüm Raporu No: 78

Ağustos ayı İşgücü ve İstihdam verileri, Ekim ayı Merkezi Yönetim Bütçe verileri, Üçüncü 3 aylık Kısa Vadeli Dış Borç verileri değerlendirilmiştir.
Kasım - 2013
CHP Ekonomik Görünüm Raporu No: 79

2013 Üçüncü Çeyrek büyüme rakamları değerlendirilmiştir.
Aralık - 2013
CHP Ekonomik Görünüm Raporu No: 80

AKP İktidarının Sıcak Para ve Faiz Lobisine 11 yılda sunduğu olağanüstü getiriler değerlendirilmiştir.
Aralık - 2013
CHP Ekonomik Görünüm Raporu No: 81

Yolsuzluk ve Rüşvet Operasyonun ardından piyasaların görünümü, 2013 Enflasyonu, 2013 Kasım üretim ve dış ticaret verileri değerlendirilmiştir.
Ocak - 2014
CHP Ekonomik Görünüm Raporu No: 82

2013 Kasım Cari İşlemler Dengesi, 2014 Ocak ayı CNBC-­‐e Tüketici Güven göstergeleri, 2013 Ekim ayı iş gücü ve istihdam verileri değerlendirilmiştir.
Ocak - 2014
CHP Ekonomik Görünüm Raporu No: 83

2013 Kasım Kısa Vadeli Dış Borç, TCMB Rezervlerinin son durumu değerlendirilmiştir.
Ocak - 2014
CHP Ekonomik Görünüm Raporu No: 84

Gelişen ve Yükselen Ekonomilerdeki Çalkantı;
TCMB Rezervleri ve TCMB’nin son faiz kararı değerlendirilmiştir.
Ocak - 2014
CHP Ekonomik Görünüm Raporu No: 85

2013 Cari Açık Verileri, 2013 Aralık Sanayi Üretimi, 2014 Ocak İşsizlik Ödemesi, S&P Görünüm Değişikliği kararı değerlendirilmiştir.
Şubat - 2014
CHP Ekonomik Görünüm Raporu No: 86

2013 Ekim-Kasım-Aralık dönemine ait Kasım ayı İş Gücü ve İstihdam Verileri, 2013 Q4 Kısa Vadeli Dış Borç Verileri değerlendirilmiştir.
Şubat - 2014
CHP Ekonomik Görünüm Raporu No: 87

2013 Şubat İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranları;
2013 Şubat Reel Kesim Güven Endeksi Verileri, Hazine İhalelerindeki gelişmeler değerlendirilmiştir.
Şubat - 2014
CHP Ekonomik Görünüm Raporu No: 88

2013 GSYH rakamları değerlendirilmiştir.
Nisan - 2014
CHP Ekonomik Görünüm Raporu No: 89

2013 Türkiye Brüt Dış Borç rakamları, 2014 Reel Sektör Döviz Açık Pozisyonu verileri; 2014 Şubat ayı Sanayi Üretim verileri değerlendirilmiştir.
Nisan - 2014
CHP Ekonomik Görünüm Raporu No: 90

2014 Ocak ayı İşgücü ve İstihdam Verileri değerlendirilmiştir.
Nisan - 2014
CHP Ekonomik Görünüm Raporu No: 91

2014 Nisan ayı Enflasyon Verileri değerlendirilmiştir.
Mayıs - 2014
CHP Ekonomik Görünüm Raporu No: 92

2014 Mart ayı Ödemeler Dengesi Verileri ve kurdaki gelişmeler değerlendirilmiştir.
Mayıs - 2014
CHP Ekonomik Görünüm Raporu No: 93

2014 Şubat ayı İşgücü ve İstihdam verileriyle 2014 Nisan Ayı Merkezi Yönetim Bütçe sonuçları değerlendirilmiştir.
Mayıs - 2014
CHP Ekonomik Görünüm Raporu No: 94

Konut sektörüne ilişkin veriler ve 2014 Mayıs ayı enflasyon verileri değerlendirilmiştir.
Haziran - 2014
CHP Ekonomik Görünüm Raporu No: 95

2014 İlk Üç Ay GSYH rakamları değerlendirilmiştir.
Haziran - 2014
CHP Ekonomik Görünüm Raporu No: 96

Irak Krizi ve Türkiye Ekonomisi üzerine olası etkileri değerlendirilmiştir.
Haziran - 2014
CHP Ekonomik Görünüm Raporu No: 97

2014 Mart Ayı İşgücü ve İstihdam verileri; 2014 Mayıs Ayı Merkezi Yönetim Bütçe verileri; değerlendirilmiştir.
Haziran - 2014
CHP Ekonomik Görünüm Raporu No: 98

2014 Mayıs Ayı Dış Ticaret Verileri; 2013 İllere Göre İşgücü ve İstihdam Rakamları, 2014 Haziran Ayı Enflasyon Verileri,
değerlendirilmiştir.
Temmuz - 2014
CHP Ekonomik Görünüm Raporu No: 99

2014 Mayıs Ayı Sanayi Üretim verileri; Uluslararası Ödeme Bankası 2014 Yıllık Raporu değerlendirilmiştir.
Temmuz - 2014
CHP Ekonomik Görünüm Raporu No: 100

2014 Nisan ayı İşgücü ve İstihdam verileri; 2014 Haziran ayı Merkezi Yönetim Bütçe verileri, 2014 Mayıs Uluslararası Yatırım Pozisyonu verileri, 2014 Nisan Reel Sektör döviz açık pozisyonu verileri değerlendirilmiştir.
Temmuz - 2014
CHP Ekonomik Görünüm Raporu No: 101

Statüko adayının ekonomiye ilişkin gerçek dışı iddiaları değerlendirilmiştir.
Temmuz - 2014
CHP Ekonomik Görünüm Raporu No: 102

Temmuz enflasyon verileri, Mayıs Konut Fiyatları verileri değerlendirilmiştir.
Ağustos - 2014

Bu Sayfayı Paylaş:
  • Facebook
  • Google
  • Twitter
  • RSS Feed

© 2014 Cumhuriyet Halk Partisi - Tüm Hakları Saklıdır
Adres: Anadolu Bulvarı No: 12 Söğütözü / ANKARA
7ccc54cf454b392d8e99f1a4300438a219
14