CHP Genel Merkez

Adres : Anadolu Bulvarı No: 12 Söğütözü / ANKARA
Telefon : (+90) 312 207 40 00
Faks : (+90) 312 207 40 39
Web : http://www.chp.org.tr
EPosta : chp@chp.org.tr

Süheyl BATUM

Süheyl BATUM
Email : suheyl.batum@chp.org.tr
Tel : 0312 420 64 36
Görev :
İl : Eskişehir

1955 yılında İstanbul’da doğdu. Orta ve lise öğrenimini Galatasaray Lisesi’nde tamamladı. Paris I (Pantheon Sorbonnc) Üniversitesi Hukuk Fakükesi’nde yüksek öğrenimini bitirdi. 1980 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Kürsüsüne asistan olarak girdi. 1985 yılında “Siyasal Katılma Aracı Olarak Referandum’ konulu tezi ile doktor, 1990 yılında “Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Türk Anayasal Sistemine Etkileri” başlıklı teziyle doçentlik unvanını aldı. 1996 yılında Galatasaray Üniversitesi’nde profesörlük ünvanını aldı. Galatasaray Üniversitesi’nde 1997-2000 yıllan arasında İletişim Fakültesi Dekanlığı ve 2000-2003 yılları arasında Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanlığı ve 2003- 2007 tarihleri arasında Bahçeşehir Üniversitesi Rektörlüğü yapmış olup, halen Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Anayasa Hukuku Kürsüsünde öğretim üyesi olarak görevine devam etmektedir.

TBMM 24. Dönem Eskişehir Milletvekili seçilmiştir.

Bu Sayfayı Paylaş:
  • Facebook
  • Google
  • Twitter
  • RSS Feed

© 2014 Cumhuriyet Halk Partisi - Tüm Hakları Saklıdır
Adres: Anadolu Bulvarı No: 12 Söğütözü / ANKARA
7ccc54cf454b392d8e99f1a4300438a219
20