16.07.2017
668
Yazı Boyutu: A- A+
GÖK, TARIM ARAZİLERİNİN SUSUZ KALMASINI SORDU

Gök, "Polatlı İlçemizde 1 milyon dearlık tarımsal alan Sakarya Nehri ve bağlantıları ile sulanmaktadır. Su kullanımı konusunda herhangi bir düzenleme yapılmamış, çağdaş bir sulama sistemi kurulmamıştır. Dengesiz su kullanımı sebebiyle tarlalar susuz kalmıştır. Söz konusu susuz kalan arazilerde tonlarca soğan ve pancar yanma tehlikesiyle karşı karşıyadır. Konuya ivedilikle müdahale edilmez ise çiftçiler büyük zarar görecekler, bölgede mevsimlik tarım işçisi olarak çalışan vatandaşlarımız da emeklerinin karşılığını alamayacaklardır." dedi.

CHP Grup Başkanvekili Gök’ün, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik tarafından cevaplandırılması istemiyle TBMM Başkanlığına sunduğu soru önergesi şöyle:

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını, Anayasanın 98 ve İçtüzüğün 96. maddeleri gereğince arz ederim.


Levent GÖK
Ankara Milletvekili
CHP Grup Başkanvekili

Polatlı İlçemizde 1 milyon dekarlık tarımsal alan Sakarya Nehri ve bağlantıları ile sulanmaktadır. Su kullanımı konusunda herhangi bir düzenleme yapılmamış, çağdaş bir sulama sistemi kurulmamıştır. Dengesiz su kullanımı sebebiyle tarlalar susuz kalmıştır. Söz konusu susuz kalan arazilerde tonlarca soğan ve pancar yanma tehlikesiyle karşı karşıyadır. Konuya ivedilikle müdahale edilmez ise çiftçiler büyük zarar görecekler, bölgede mevsimlik tarım işçisi olarak çalışan vatandaşlarımız da emeklerinin karşılığını alamayacaklardır.
Bu bilgiler ışığında:
1. Polatlı gibi bir tarımsal üretim merkezinde neden su kaynaklarının etkili kullanımı için herhangi bir çalışma yapılmamıştır? Kendi imkânlarıyla sulama yapan vatandaşlarımıza etkin zirai sulama konusunda neden danışmanlık veya eğitim hizmeti verilmemiştir?
2. Bölgede yetiştirilen mahsullerin ziyan olması durumunda çiftçilerin ve tarım işçilerinin zararları nasıl telafi edilecektir?
3. Ülkemizdeki bilinçsiz tarımsal sulama hem su kaynaklarına hem tarım mahsullerine zarar vermektedir. Konuya ilişkin yapılan çalışmalar nelerdir?

CHPnet

SİTELERİ