11.01.2017
1198
Yazı Boyutu: A- A+
TÜM‘DEN STK’LARA DESTEK 

STK’lara getirilen açıklama yasağını Mehmet Tüm deldi.

Anayasa değişikliği konusunda önceki gün TBMM önünde açıklama yapmaları engellenen STK’ların hazırlamış olduğu ortak basın bildirisini, TBMM de düzenlediği basın toplantısında okuyan CHP Balıkesir Milletvekili Mehmet TÜM, “bende bu bildiriye aynen katılıyor ve altına imzamı atıyorum “dedi.
Konuşmasına çalışan gazeteciler günü dolayısıyla, basının sorunlarına değinerek başlayan Tüm, “147 Gazetecinin cezaevinde olduğu, 3 bin gazetecinin işsiz kaldığı, 180 basın kuruluşunun kapatıldığı, 800 Basın kartının iptal edildiği Gazeteci Ahmet ŞIK’ a içme suyunun dahi verilmediği, bir dönemi yaşıyoruz. Ülkede Kutlanacak bir gazeteciler günü bırakmayan , ülkemizi basın özgürlüğü konusunda, dünyada en son sıralara sürükleyen iktidarı kınıyor ,gazetecilere baskı yapmaktan vaz geçmeye çağırıyorum. Bu gün anlamını yitirmiş olsa dahi, hala büyük bir mücadele örneği gösteren Çalışan gazetecilerimizin gününü kutluyorum. “ dedi.
Görüşülmekte olan anayasa çalışmaları konusunda açıklamalar yapan Mehmet Tüm, “Çağdaş Ülkelerde, devlet kuralları ve yasaları oluştururken, malarına toplumsal uzlaşmayı öne alırlar. Toplumsal uzlaşmanın en önemli belgesi ise var olan Anayasalardır.
Anayasalar adeta bir yurttaşlık belgesidir. Ortak yaşama iradesinin hep birlikte ortaya konulmasıdır. Bunun için Anayasalar ortak akılla ve özgür irade ile yapılırlar. Tek başına, oldu bitti ile yapılan hiçbir anayasa özgür yurttaşlığı, barışı , huzuru ve istikrarı asla sağlayamaz. Böyle bir anayasa olsa olsa darbe anayasası olur. Bu gün toplumun önemli kesimlerinin hiç birinin görüşü dahi alınmamıştır. Sadece reis mutlu olsun diye hazırlanan bu anayasanın sahibi halkımız değildir. Bunun olmadığını , önceki gün burada hep birlikte gördük ve yaşadık. “ diyerek , konuşmasını şöyle sürdürdü:
“Sivil toplum örgütlerinin görüşlerini açıklamasına bile tahammül edemeyen, iktidar Şimdi Ankara’da her türlü demokratik açıklamayı gösteri ve yürüyüşünü yasaklamıştır. AKP’nin bu baskıcı ve yasaklayıcı anlayışını kınıyorum. Ve bu anti - demokratik anlayışı mahkum etmek adına ,önceki gün DEMOKRATİK KİTLE ÖRGÜTLERİNİN ANAYASA DEĞİŞİKLİK PAKETİNE İLİŞKİN TBMM önünde yapmak istedikleri, ancak iktidar tarafından izin verilmeyen, ORTAK BASIN AÇIKLAMASINI sizlerle aynen paylaşacağım. Bu açıklamadaki görüşlere ben de Balıkesir Milletvekili Mehmet Tüm olarak aynen katılıyor, Ve altına imzamı atıyorum. Demokratik Kitle örgütlerince Hazırlanan Ortak basın bildirisini şimdi sizlere okumak istiyorum.”

“HÜKÜMDAR İSTEMİYORUZ!

Bizler, aşağıda imzası bulunan Demokratik Kitle Örgütleri, AKP’nin TBMM’ye getirdiği Anayasa değişikliği paketine ilişkin görüşlerimizi kamuoyu ile paylaşmak istiyoruz.Anayasalar, toplumsal uzlaşma metinleridir. Bir anayasanın tümüyle yeniden yapılması da bazı maddelerinin değiştirilmesi de toplumun tüm kesimlerinin ortak akıl ve kabulünü gerektirir.Bu gerçek, yalnızca darbe anayasalarının yazılmasında yok sayılır. Bir darbe ürünü olan 1982 Anayasası’nın da bugüne dek pek çok maddesi değiştirilmiştir. Ancak şimdi yapılmak istenen, demokratikleşme için Anayasa değişikliği değil, bir rejim değişikliğidir.15 yıldır iktidarda olan partinin fiili genel başkanına, ülkeyi ve insanlarımızın hak ve özgürlüklerini teslim etme, girişimidir. Bu girişimi kabul etmiyoruz. Çünkü öngörülen, Cumhurbaşkanı’nın yetkilerini genişletmek ya da başkanlık sistemi getirmek de değildir. Getirilmek istenen sistemin adının ‘cumhurbaşkanlığı’ olarak anılması, bir aldatmacadan ibarettir.Yapılmak istenen, parlamenter demokratik sistemin ortadan kaldırılması girişimidir. Cumhuriyet’in kurucu değerlerine yapılan bir saldırıdır. Yetkileri tırpanlanıp tek bir adama devredilmek istenen Meclis,
Kurtuluş Savaşı’nı yöneten; Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde Büyük Zafer’i kazanan; egemenliği kayıtsız, şartsız millete devreden; saltanatı ve hilafeti kaldıran; Sevr’i yırtıp Lozan’ı imzalayan; Cumhuriyet’i ilan eden Gazi Meclis’tir. Bu değişiklikle Cumhurbaşkanı, yasama, yürütme ve yargı yetkilerini tümüyle kendi üzerine almakta; böylece demokratik rejimin en önemli özelliği olan kuvvetler ayrılığı yok edilmektedir.Oysa ki gerçek demokratik başkanlık sistemlerinde güçlü bir kuvvetler ayrılığı vardır.Getirilen teklifle; sultan ya da hükümdar yetkilerine sahip, ama adı cumhurbaşkanı olan bir diktatör yaratılmak istenmektedir. Bu değişiklik gerçekleşirse parlamento sadece bir vitrin olarak kalacak; bakanların seçilmesinden yargının ve üst düzey kamu görevlilerinin atanmasına dek her şey, tek adamın eli ve emriyle gerçekleştirilecektir. İçinde bulunduğumuz OHAL koşulları, Anayasa değişikliği için asla uygun bir ortam değildir.Başta siyasi partiler olmak üzere tüm kurum ve kuruluşları, sağduyusuna her zaman güvendiğimiz yurttaşlarımızı, hukuk devletinin temel koşulu olan yargı bağımsızlığının tümden yok edilmemesi için göreve çağırıyoruz.
AKP vekillerine sesleniyoruz:Parlamento çoğunluğunuz yasa yapmaya yetebilir. Ancak halkın çoğunluğunun gönlünü yapmaya ve insan haklarına dayalı hukuk devletini yaratmaya yetmez. Cumhuriyetimizin mayasında diktatörlük yoktur. Cumhuriyet, yalnız emperyalizme karşı kazanılmış bir savaşın değil, halkı kul sayan zihniyete karşı kazanılmış bir zaferin ürünüdür.Bu gerçeği, değişikliğin destekçisi olan MHP’ye özellikle anımsatmak isteriz. Halka karşı suç işlememek için yol yakındır.
Bu nedenlerle demokratik kitle örgütleri olarak bizler, AKP Hükümeti’nin sunmuş olduğu Anayasa değişiklik paketinin tamamını reddediyor ve hemen geri çekilmesini talep ediyoruz.
Düşünce ve önerilerimizi paylaşan tüm milletvekillerini, değişiklik girişiminin önünü kesmek üzere Meclis’te mücadeleye davet ediyoruz.
EGEMENLİK, KAYITSIZ VE KOŞULSUZ ULUSUNDUR; Hiçbir KİŞİYE DEVREDİLEMEZ.
YAŞASIN LAİK - DEMOKRATİK TÜRKİYE CUMHURİYETİ!
İMZACILAR:
Alevi Bektaşi Federasyonu, Alevi Kültür Derneği, Ankara Barosu, Ankara Cumhuriyet Okurları, Ankara Dayanışma Derneği, Ankara Divriği Kültür Derneği, Ardahan Vakfı, Atatürkçü Düşünce Derneği, Avrupa Türkiye Cumhuriyetçi Kadınlar Derneği, Aydos Dernekler Federasyonu, Birleşik Kamu İş, Çağdaş Demokratik Ehlibeyt Platformu, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Devlet Tiyatrosu Opera ve Bale Çalışanları Yardımlaşma Vakfı (TOBAV), Dil Derneği, Divriği Vakfı, Eğitim İş, Feminizm Derneği, Genel Sağlık İş, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı, Halkçı Düşünce Derneği, Halkçı Gençlik Derneği, Halkçı Kadın Platformu, Hekder, İstanbul Anayasa Platformu, İstanbul Kadın Kuruluşları Birliği, Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, Kadın Dernekleri Federasyonu, Kars ve Çevre İlleri Demokrat Dernekler Federasyonu, Kızılırmak Yerel Dernekler Federasyonu, Köy Enstitüleri ve Çağdaş Eğitim Vakfı, Kültür Sanat Emekçileri Derneği, Kültür Sanat İş, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği, Pir Sultan Abdal 2 Temmuz Kültür ve Eğitim Vakfı, Opera Solistler Derneği(OPSOD), Ozan-Der, Tarım Orman İş Sendikası, Tüketici Hakları Derneği, Tüm Yerel Sen, Türk Hukuk Kurumu, Sosyal Demokrasi Derneği, Sosyal Demokrat Avukatlar Derneği, Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı, Yargıçlar Sendikası, Yozgat Yerel Dernekler Federasyonu, Yurttaş Hakları Derneği, Varto Derneği.”