RAPORLAR

Rapor Sayısı: 56
Başlık
Niçin Türkiye Üniversite Tarihi, Eleştirel Aklı ve Bilimselliği Ezme Tarihidir?
Dili Yanlış Kullanarak Tarih Nasıl Şekillendiriliyor?
Egemenlik Hiçbir Biçimde Ortaklık Kabul Etmez!
AKP ‘Terörü’ Alt Edebilir mi?
Tolerans, Laiklik ve Özgürlük Birbirini Gerektirir
Aydınlanma ve Cumhuriyet
Aydınlanma Nedir ve Nasıl İşlevselleştirilebilir?
Moses Mendelssohn “Aydınlanmak Ne Demektir?”
DÜNDEN BUGÜNE CUMHURİYET HALK PARTİSİ
Türkiye’deki Suriyeli Göçmenlerin Toplumsal Kabul ve Uyumlarına İlişkin Rapor/Haziran 2016
AKP İKTİDARI VE REJİMİN OTORİTERLEŞMESİ
Gezi Raporu (İngilizce)
Yolsuzluğun Kitabı 2 TOKİ
Yolsuzluğun Kitabı 1 Kamu Alımları
Kamuda Aydınlanma Etik ve Saydamlık-2011
Günışığında Yönetim-2011
Kadın Raporu-2011
İklim Raporu-2011
Bilgi ve İletişim Teknolojileri Raporu-2011
Demokrasi Raporu-2011
Eğitim Raporu-2011
Çocuk Raporu-2011
İnsan ve Üretim Odaklı Yeni Ekonomi-2011
Doğu ve Güneydoğu Anadolu Raporu-2011
Gençlik Raporu-2011
Sivil Toplum Raporu-2011
Aile Sigortası: Her Aile Rahat Bir Nefes Alacak-2011
Sınır Tanımayan Otoriterlik, Çözüm Tam Demokrasi ve Hukukun Üstünlüğü
Korku ve Güvensizlik Toplumu: AKP’nin Gözetim ve Fişleme Stratejileri
AKP’nin Yol Açtığı Büyük Toplumsal Çöküntü
Çocukların Özgür Seçimi mi, AKP’nin Siyasi Dayatması mı?
AKP’nin Kültür Karartması: Sanata Sansür, Sanatçıya Baskı
AKP Ne Emeğin Yanında Ne Emeklinin, CHP ile İnsan Onuruna Yakışır Emeklilik
AKP’nin Orta Doğu Politikası: Ne Yurtta Ne Dünyada Barış
Gezi Hareketi
Birinci Yılında Gezi Hareketi - 2
Birinci Yılında Gezi Hareketi - 1
AKP İktidarında Gençler: “Yurtsuz, Sessiz, Renksiz"
Engellilerin Sorunlarını Onlarla Birlikte Çözüyoruz
AKP’nin Yasakçı Ağında İnternet
Vatandaş Vergisini Veriyor, Hükümet de Hesabını Verecek
Göstermelik Paketler ile Kadın Sorunları Çözülemez
Ahlak Zabıtalığından Toplum Mühendisliğine: Kadınların Özel Yaşamına Göz Diken AKP
Çalışma Hayatından Kopartılan, Toplumda Güçsüzleştirilen Kadın
4+4+4'ün 1 Yılı
Yurt Dışı Seçim Çevresi
Katılım Payları: AKP’nin Acı Reçetesi
Bir Gün Değil Hergün Hatırlanan, Yaşam Boyu Öğrenen Öğretmen
Nefrete Karşı Bir Arada Yaşamı Savunmak: Eşit Yurttaş, Özgür İnsan, Kardeşçe Yaşam
İşçi Ölümlerinin “Kazası” Olmaz
Ne Azarlanan Ne Tasarlanan: Özgür ve Yenilikçi Gençlik
AKP Eğitimin 6’nı Üstüne Getirdi: AKP’nin Yeni Oyuncağı 5 Yaşındaki Çocuklar
Eğitim Sistemi Tartışmaları, CHP Ne Öngörüyor: 1 + 8 + 4
AKP’nin Dört Dörtlük Eğitim Tuzağı
Hiçbir Çocuk Arkada Bırakılmamalı: Parasız İlköğretim ve Bir Öğün Sıcak Yemek
Türkiye Bilimler Akademisi AKP Kıskacında: Türkiye’de Kurumsal ve Bilimsel Özerkliğin Tahribatı

CHPnet

SİTELERİ