18.12.2017
3563
Yazı Boyutu: A- A+
CHP GENEL BAŞKAN YARDIMCISI AYKUT ERDOĞDU: “AKP SAĞLIĞI TİCARİLEŞTİRDİ”

-“SAĞLIKTA YÜK SGK’NIN SIRTINA YIKILIRKEN, GELİR HASTANELERE KANALİZE EDİLDİ”
-“AİLELERİN SAĞLIĞA YAPTIĞI HARCAMA YÜZDE BİN 163 ARTTI”
-“SGK’NIN SAĞLIK HARCAMALARI 13 MİLYARDAN 62 MİLYAR LİRAYA ÇIKTI”
-“ECZANE, DOKTOR VE KLİNİKLERİN GELİRİ AZALDI, HASTANELERİN GELİRİ FAHİŞ ORANDA ARTTI”


CHP Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, TÜİK’in 2016 yılı sağlık harcamaları istatistiklerine göre, AKP’nin 2005’de uygulamaya başladığı sağlıkta dönüşüm projesinin, sağlığı ticarileştirildiğini ortaya çıkardığını söyledi. Erdoğdu, “AKP, sağlıkta yükü SGK’nın sırtına yıkarken, gelirleri hastanelere kanalize ederek, sağlığı ticarileştirdi” dedi.

Erdoğdu, 2016 yılı verileri ile 2004 yılı verileri karşılaştırıldığında hem sağlık harcamalarını üstlenen kesimlerin yüklerinin dağılımında, hem de sağlık sektöründen gelir elde edenlerin paylarının dağılımında büyük değişiklikler meydana geldiği belirterek şunları söyledi:

“Harcama yapanlar cephesinde en çarpıcı değişiklik, tüm kesimlerin paylarında kısmi azalmalar meydana gelirken, bu kesimlerin azalan paylarının tamamen Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) sırtına yüklenmesi oldu. Gelir elde edenlerin cephesinde ise eczaneler ve ayakta tedavi hizmeti veren doktor ve kliniklerin payı azalırken tek başına hastanelerin payında fahiş bir artış meydana geldi.”

AİLELERİN SAĞLIK HARCAMASI ARTTI

2004’ten 2016’ya yıllık toplam cari sağlık harcamasının yüzde 293 arttığını kaydeden Erdoğdu, “Merkezi devletin sağlık harcamalarındaki artış yüzde 243 ile genel ortalamanın 50 puan altında kaldı. Ailelerin sağlık harcamasındaki artış ise yüzde 221 ile merkezi devletin sağlık harcamasındaki artışa yakın bir düzeyde gerçekleşti” diye konuştu.

Sağlık harcamalarında genel ortalama üzerinde çıkan tek tarafın SGK olduğunu ifade eden Erdoğdu, “SGK’nın sağlık harcamaları 2004’yılına göre yüzde 383 oranında arttı” dedi. Sağlık harcamalarından gelir elde eden taraflardan ayakta bakım hizmeti veren doktorlar ile kliniklerin gelirindeki artışın, toplam harcamalardaki artış hızının 70 puan altında kaldığını bildiren Erdoğdu şöyle devam etti.

HASTANELERİN GELİRLERİ YÜZDE 426 ARTTI


“Sağlık harcamalarından pay alanlar içinde geliri ortalamanın üzerinde artan tek taraf hastaneler oldu. Hastanelerin gelirleri yüzde 426 arttı. SGK’nın hastanelere yaptığı ödemelerin miktarı yüzde 480 gibi, toplam harcamalardaki artışın hemen hemen 200 puan üzerinde bir artış gösterdi. Ailelerin cebinden hastanelere giden para miktarı ise yüzde bin 136 gibi fahiş bir artış gösterdi.”

Hastaneler dışında sağlık hizmeti sunan tüm kesimlerin toplam sağlık harcamalarından aldığı payın azaldığını anlatan Erdoğdu, “Ayakta bakım hizmeti veren doktor ve kliniklerin payı yüzde 15’den yüzde 12’ye geriledi. İlaç ve tıbbi gereçlerin payı ise yüzde 35’den yüzde 26’ya düştü. Buna karşın hastanelerin sağlık harcamalarından aldığı pay 13 puanlık bir sıçrama yaparak yüzde 39’dan yüzde 53’e fırladı. Ailelerin kişi başına hastane harcaması ise, 2004’e göre yüzde 954 arttı” dedi.

TEK KAZANAN HASTANE İŞLETMECİLERİ OLACAK

Erdoğdu, sağlık harcamasının 2004 yılında 28 milyar liradan 112 milyar liraya çıktığın işaret ederek şu görüşleri dile getirdi:

“SGK’nın sağlık harcamalarındaki yükü 13 milyardan 62 milyar liraya çıktı. Hastanelerin geliri ise 11 milyardan 60 milyar liraya tırmandı. Hastanelerin yıllık gelirinde meydana gelen artışın, SGK’nın sağlık harcaması yükünde meydana gelen artışa neredeyse eşit olması, AKP’nin yaptığı dönüşümün özünün sağlıkta yükü SGK’nın sırtına yıkarken, gelirlerin hastanelere kanalize etmek olduğunu gösteriyor. Şehir hastaneleri projesiyle sağlıktaki bu ticarileşme daha da ileri boyutlara taşınmış olacak. Tasarlanan ticarileşmenin boyutu şehir hastanesi işletmecilerine verilen garantiler için şimdiden bütçeye konan yüklerle açığa çıkıyor. Şehir hastaneleri sağlıkta ticarileşmeyi artırırken hem vatandaşın cebinden çıkan paranın, hem SGK’nın yüklerinin, hem de Hazine’nin yüklerinin artmasına yol açarken, tek kazanan hastane işletmecileri olacak.”