14.09.2017
1641
Yazı Boyutu: A- A+
SEZGİN TANRIKULU’DAN OHAL SORUSU

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, “KHK ile kapatılmamış ama OHAL döneminde el konulmuş basın kuruluşlarının da OHAL Komisyonu’na başvuru yapabilmesi için herhangi bir düzenleme yapılacak mı?” diye sordu.


Tanrıkulu’nun Başbakan Yıldırım tarafından yanıtlanması istemiyle verdiği soru önergesi şöyle:

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Binali YILDIRIM tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim.

Dr. M. Sezgin TANRIKULU
İstanbul Milletvekili

OHAL sürecinde hukuksuz bir biçimde kapatılan basın kuruluşlarının mallarının TMSF tarafından satışa çıkarıldığı açıklanmıştır. OHAL süreciyle birlikte baskınlar yapılarak el konulan İMC TV, TV 10, Jiyan TV, Azadi TV, Radyo Nur, Meydan, Yayına Bakış, Yeni Hayat, Kocaeli Manşet, Demokrat Gebze Gazetesi ve Dost Ajans’ın demirbaş eşyalarının satışa çıkarılması, kurulan OHAL Komisyonu’nun mağduriyetleri giderme iddiasını da çürütmüştür. Zira söz konusu basın kuruluşlarından İMC TV, TV 10, Yeni Hayat TV, Jiyan TV, Azadi TV, Gün TV, Van TV el konan demirbaşlarının iadesi konusunda OHAL Komisyonuna başvuru yapması, internet formunda söz konusu kuruluşların isimleri olmadığı için yapılamamıştır. Ayrıca basına yansıyan bilgilere göre İMC TV ve TV10’un İdare Mahkemelerinde yaptıkları itiraz daha devam ederken, Yargının bu konuda vermesi muhtemel herhangi bir kararını beklemeden TMSF’nin bu kuruluşlara ait eşyaları apar-topar satışa çıkarması da düşündürücüdür.
Bu bağlamda;
1-Başbakanlığa bağlı Tasarruf Mevduatları Sigorta Fonu’nun, OHAL sürecinde kapatılan İMC TV ve TV 10’un mallarını, Yargı sürecini beklemeden satışa çıkarmasının sebebi nedir?
2-Basına yansıyan bilgilere göre İMC TV yöneticileri, el konulan mallardan bazılarının kendilerine zimmetli Reuters ekipmanı olduğunu, bazı malların ise başka bir şirkete ait olduğunu ifade etmektedir. Bu durumda hangi dayanakla İMC TV Binasında el konulan her malzeme, sahibine bakılmaksızın satışa çıkarılabilmektedir?
3-El konulan basın kuruluşlarının mallarının, ederinden çok daha düşük fiyata satışa çıkarıldığı iddiası doğru mudur? Bu iddia doğruysa, TMSF ne amaçlamaktadır?
4-Kapatılan basın kuruluşlarının mallarının Hükümete yakın şirketlere satılmasının planlandığı iddiası doğru mudur?
5-Söz konusu basın kuruluşları KHK ile kapatılmadıkları için OHAL Komisyonu’na da başvuramamakta, Yargı sürecinin de yılları alabileceği ifade edilmektedir. KHK ile kapatılmamış ama OHAL döneminde el konulmuş basın kuruluşlarının da OHAL Komisyonu’na başvuru yapabilmesi için herhangi bir düzenleme yapılacak mıdır?
6-OHAL döneminde kapatılan söz konusu basın kuruluşlarının tekrar yayın hayatlarına başlamaları söz konusu olacak mıdır?

CHPnet

SİTELERİ