16.04.2018
189
Yazı Boyutu: A- A+
VECDİ GÜNDOĞDU: LÜLEBURGAZ’I SAHİPSİZ BIRAKANLAR 15 YILIN HESABINI VERMEK ZORUNDA!

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi CHP Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu, AKP hükümetleri tarafından son 15 yılda Lüleburgaz İlçesi ve köylerine yapılan yatırımların sonucunu 4 farklı bakanlığa verdiği soru önergeleriyle Meclis gündemine taşıdı.

Lüleburgaz ve köylerine 15 yıldır yapılan yatırımlar sonucunda bölgede ve bölgede yaşayan vatandaşlarımızın yaşam kalitesinde nasıl değişiklikler olduğunun açıklanmasını isteyen Gündoğdu, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanına, Milli Eğitim Bakanına, Sağlık Bakanına, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanına Soru Önergesi vererek AKP’nin 15 yılın hesabını Lüleburgaz halkına vermesini istedi.

4 Bakanlığa verilen soru önergeleri şöyle:

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakanı Sayın İsmet Yılmaz tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim.

Vecdi Gündoğdu
Kırklareli Milletvekili
TBMM Başkanlık Divanı Üyesi

1-Kırklareli Lüleburgaz İlçemizde ve köylerinde AKP hükümetleri döneminde 2002-2018 yılları arasında, yıllara göre bakanlığınız eğitim hizmetlerinde hangi yatırımları yapmıştır, yıllara göre yatırımların artış oranı ne kadardır ve hangi kalemlerde yapılmıştır?
2-Bakanlığınızın Lüleburgaz İlçemizde ve köylerinde yaptığı eğitim yatırımları sonucunda bölgede eğitim hizmetlerinin kalitesi ve tercih oranı yükselmiş midir, okul, derslik, idareci, öğretmen ve yardımcı hizmetler personel sayısı yıllara ve nüfus artış hızına göre nasıl bir değişim göstermiştir?
3-Lüleburgaz İlçemizde ve köylerinde eğitim çağına gelmiş çocuklarımızın, gençlerimizin 2002-2018 yılları arasında, yıllara göre bakanlığınıza bağlı eğitim kurumlarını, özel eğitim kurumlarına tercih etme oranı nedir?
4-2018-2019 yıllarında anılan bölgemizde eğitim hizmetlerinin çağdaş mekânlarda, modern ve ücretsiz sağlanması konusunda neler yapacaksınız?

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Sağlık Bakanı Sayın Ahmet Demircan tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim.

Vecdi Gündoğdu
Kırklareli Milletvekili
TBMM Başkanlık Divanı Üyesi

1-Kırklareli Lüleburgaz İlçemizde ve köylerinde AKP hükümetleri döneminde 2002-2018 yılları arasında, yıllara göre bakanlığınız sağlık hizmetleri, insan sağlığı hizmetlerinde hangi yatırımları yapmıştır, yıllara göre yatırımların artışı ne kadardır ve hangi kalemlerde yapılmıştır?
2-Bakanlığınızın Lüleburgaz İlçemizde ve köylerinde yaptığı yatırımlar sonucunda bölgede, sağlık hizmetleri, insan sağlığı hizmetlerinde yıllara göre nasıl bir gelişim ve modernleşme sağlanmıştır, kişi başına düşen yatak sayısı, doktor ve sağlık personeli sayısı yıllara göre nasıl bir değişim göstermiştir?
3-2018-2019 yıllarında anılan bölgemizde sağlık hizmetlerinin daha hızlı, çağdaş mekânlarda, modern, güvenli ve daha düşük ücretlerle sağlanması konusunda neler yapacaksınız?

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Sayın Ahmet Arslan tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim.

Vecdi Gündoğdu
Kırklareli Milletvekili
TBMM Başkanlık Divanı Üyesi

1-Kırklareli Lüleburgaz İlçemize ve köylerine AKP hükümetleri döneminde 2002-2018 yılları arasında, yıllara göre bakanlığınız ulaştırma ve haberleşme hizmetlerinde hangi yatırımları yapmıştır, yatırımların yıllara göre artışı ne kadardır ve hangi kalemlerde yapılmıştır?
2-Bakanlığınızın Lüleburgaz ve köylerine yaptığı yatırımlar sonucunda bölgede; kara, deniz ve hava ulaşımı ve haberleşme hizmetleri yıllara göre nasıl bir gelişim ve modernleşme göstermiştir?
3-2018-2019 yıllarında anılan bölgemizde ulaştırma ve haberleşme hizmetlerinin daha hızlı, daha güvenli ve daha ucuz hale getirilmesi konusunda neler yapacaksınız?

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Sayın Ahmet Eşref Fakıbaba tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.
Saygılarımla.

Vecdi Gündoğdu
Kırklareli Milletvekili
TBMM Başkanlık Divanı Üyesi

1-Kırklareli Lüleburgaz ilçemize ve köylerine AKP Hükümetleri döneminde 2002-2018 yılları arasında, yıllara göre bakanlığınız tarımsal kalkınmayı sağlayıcı hangi yatırımları yapmıştır, yatırım miktarının yıllara göre artışı ne kadardır ve hangi kalemlerde yapılmıştır?
2-Bakanlığınızın Lüleburgaz ve köylerine yaptığı yatırımlar sonucunda bölgede yıllara göre tarımsal üretimindeki değişim nasıl gerçekleşmiştir, anılan yıllarda üreticimiz, çiftçimiz daha çok üretip, daha çok kazanmış mıdır?
3-2018-2019 yıllarında anılan bölgemizde tarımsal kalkınmayı sağlamak, üreticinin daha çok üretmesi, daha çok kazanması, tüketicinin ise sağlıklı ve ucuz tarımsal ürün tüketmesi için neler yapacaksınız?
CHPnet

SİTELERİ