11.01.2017
2536
Yazı Boyutu: A- A+
CHP İSTANBUL MİLLETVEKİLİ SİBEL ÖZDEMİR:
-ÜLKEMİZİN DİKTA REJİMİNE SÜRÜKLENMESİNE İZİN VERMEMELİYİZ
-SÖZLÜ VE FİZİKİ SALDIRILARI KINIYORUM
-PARMAK VEKİL’ ‘SAHTE VEKİL’ ‘NEYİ İMZALADIĞINI BİLMEYEN VEKİL’


CHP İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir, TBMM Genel Kurulu’nda görüşmeleri devam eden Anayasa değişikliği üzerine konuştu.

“20 Temmuzdan itibaren ülkemizde bir olağanüstü dönem” yaşandığını ifade eden Milletvekili Özdemir, “Tüm temel hak ve özgürlüklerin askıya alındığı, baskı ortamının hâkim olduğu ve toplumsal huzursuzluk ve güvensizliğin had safhada olduğu, darbe dönemi benzeri bir süreç içindeyken iktidarın, Hükûmetin tek gündemi bir Anayasa değişikliğidir.” dedi.

“Bugün tam da olduğu gibi, darbe dönemleri ürünü yasalarda kötü deneyimlediğimiz, darbecilerin kendilerini güvence altına alan anayasal düzenlemenin bir tekrarını yaşamaktayız.” diyen CHP’li Özdemir, “Bu Anayasa değişikliğiyle, tüm ülkeye hâkim olacak tek kişinin vesayetini sağlayan yeni bir darbe düzenlemesi hayata geçirilmek isteniyor. Yüzde elli bir ile seçilen Cumhurbaşkanına, milletin yüzde yüzünü temsil eden Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni feshetme yetkisi veriyor. Denge ve denetlemem mekanizması ortadan kaldırılıyor. Yargının ne bağımsızlığı ne de tarafsızlığı kalacaktır.” ifadelerini kullandı.

SÖZLÜ VE FİZİKİ SALDIRILARI KINIYORUM


Anayasa ve İç Tizüğün ‘gizli oy kullanma’ kuralının çiğnendiğini belirten Özdemir, “Genel Kurul’da Anayasa değişikliği ile ilgili ilk oylamada Anayasa ve Parlamento İç Tüzüğü gereği, gizli oylama kuralının ihlal edildiğine ve her türlü hukuksuzluğa şahit olduk. Oylamanın geçerli olması ve Parlamento hukukuna uygun olarak yapılması için mücadele eden Cumhuriyet Halk Partili milletvekillerine karşı yapılan sözlü ve fiziki saldırıları kınıyorum.” diye konuştu.

‘PARMAK VEKİL’ ‘SAHTE VEKİL’ ‘NEYİ İMZALADIĞINI BİLMEYEN VEKİL’


Halkın iradesinin tecelli ettiği TBMM’nin özgür iradesini savunacaklarını söyleyen Özdemir, “Değerli 26’ncı Dönem Adalet ve Kalkınma Partili milletvekilleri olarak ‘parmak vekil’, ‘sahte vekil’, ‘neyi imzaladığını bilmeyen vekil’, ‘önerge içeriğini bilmeden oylayan vekil’ olarak Parlamento tarihi ve tutanaklarında yer almak hiç hoş olmasa gerek ama hâlâ bir şansınız ve fırsatınız var. Cumhuriyet rejimini ortadan kaldıran, tek adam dikte rejimine bu ülkeyi sürükleyen bu Anayasa değişikliğine, halkın iradesinin tecelli ettiği bu Parlamentonun özgür iradesinin asla izin vermeyeceğine inanıyoruz.” dedi.

‘Dikta rejimine’ geçit vermeyeceklerini ifade eden Özdemir, “Anayasa değişikliğiyle denetimsiz, sorumsuz, partili ve taraflı, her türlü hukuki güvence altında bir Cumhurbaşkanlığı sistemi ve tek kişilik bir dikta rejimine ülkemizin sürüklenmesine asla izin vermemeliyiz.” diyerek sözlerini tamamladı.