28.11.2022

Burak Erbay, Ulaştırma Bakanı’na İnternet Altyapısında ve Deniz Ulaşımında Yaşanan Sorunları Sordu

CHP Muğla Milletvekili Av. Burak Erbay, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bütçesi görüşmeleri sırasında, Türkiye’deki internet altyapısında ve deniz ulaşımında yaşanan sorunları gündeme getirdi.

Teknoloji alanındaki gelişmelerin internetin kitleselleşmesini ve dünyanın küreselleşmesini beraberinde getirdiğini söyleyen CHP’li Erbay, “Dünyada yaşanan bu hızlı teknolojik gelişim mobil çağını da beraberinde getirmiştir. Dünya artık küresel bir köye dönüşmüştür. İnternet yaşamımızın her alanına girmiştir. Özellikle pandemi döneminde uzaktan eğitim, uzaktan çalışma ve e-ticaret alanında önemli gelişmeler yaşanmıştır. Dünyadaki bu gelişime ayak uyduramayan ülkeler birçok alanda geri kalmakta ve rekabetin dışına itilmektedir.” dedi.

Birçok ülkenin dijital dünyanın gerekleri doğrultusunda politikalar belirlediğini ve internet altyapılarına önemli yatırımlar yaptığını vurgulayan Erbay, Türkiye’nin internet hızı açısından ihtiyaç duyulan yatırımları henüz yeteri kadar yapmadığını söyledi.

Türkiye’nin, Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) üyesi 37 ülke arasında internet hızı sıralamasında son sırada yer aldığını açıklayan CHP’li Burak Erbay, şunları kaydetti;

“Dünya değişiyor ve bu değişim dijitalleşme yönünde oluyor. Ülkemizin de dünyadaki bu değişime ayak uydurması için internet altyapısına yatırımlar arttırılmalıdır. Ancak OECD üyesi 37 ülke arasında internet hızı açısından son sırada yer almaktayız. Bu ülkelere baktığımızda maalesef Çek Cumhuriyeti, Litvanya, Kolombiya gibi ülkelerin gerisindeyiz. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile ilgili Sayıştay raporuna baktığımızda Bakanlığın, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK),  imtiyaz sözleşmesi ya da ruhsat ve genel izin alan işletmelerden 2 milyar 140 milyon TL gelir elde ettiğini görüyoruz. Ancak bu kadar büyük miktarda gelir elde edilmesine rağmen internet altyapısına yeteri kadar yatırım yapılmıyor.”

İnternet kısıtlamaları ülkemizi geri kalmış ülkeler seviyesine düşürüyor

İnternete erişimi yasaklamak ya da kısıtlamak düşünce ve ifade özgürlüğüne vurulan bir darbedir. TBMM’de kabul edilen sansür yasası ile sosyal medyaya önemli kısıtlamaların getirilmesinin yolu açılmıştı. Bu yasakçı, sansürcü anlayışın son örneğini İstanbul Taksim’de yaşanan hain terör saldırısında gördük. Saldırının olduğu gün yurttaşlar internete erişememiş ya da VPN adlı uygulamalarla erişebilmiştir. Bu uygulamalar genellikle “dark web” adı verilen ve internette birçok karanlık işlemin yapıldığı alanlara erişim sağlayan bir uygulamalardır. Yurttaşlar internete erişemezken, interneti kısıtlayan Ulaştırma Bakanı ve bu Bakanlığa bağlı BTK sosyal medya üzerinden mesajlar paylaşmıştır. Buradan anlaşılıyor ki Bakan ve BTK bu uygulamaları kullanarak internete erişim sağlamıştır.

Deniz yolu ulaşımına yatırım yapılmalıdır

Ülkemizde yolcu taşımacılığı alanında genellikle kara, hava ve tren yolu ulaşımı konuşulmaktadır ve yatırımlar çoğunlukla bu alanlara yapılmaktadır. Dünyanın birçok ülkesi, özellikle yolcu taşımacılığında deniz yollarını kullanmaktadır. Avrupa’da ve İskandinav ülkeleri arasında deniz ulaşım ağı büyük bir gelişim göstermiştir. Şehirlerarası ulaşımın yanı sıra ülkeler arası ulaşım da deniz yolu ile sağlanmaktadır. Ancak ülkemiz üç tarafı denizlerle çevrili bir ülke olmasına rağmen deniz yoluyla yolcu taşımacılığı çoğunlukla şehir içi taşımacılığı kapsamaktadır. Yıllar önce İstanbul’dan Karadeniz’deki Samsun, Giresun, Trabzon illerine, yine İstanbul’dan İzmir’e vapur seferleri düzenlenmekteydi. Ancak bu seferlerin hepsi şu anda sona ermiş durumda. Deniz yolcu taşımacılığına yatırım yapılması durumunda bu seferler tekrar başlayabilir. Ancak maalesef bu konuda da yeteri kadar çalışma yapılmıyor ve deniz taşımacılığına yatırım yapılmıyor.


Gündem'den Öne Çıkan Haberler