04.12.2023

Burhanettin Bulut’tan RTÜK’e TRT Başvurusu: “Tarafgir ve Ayrımcı Bir Dille Yazılan ve Yayınlanan Bu Haberler Asla Kabul Edilemez”

-“TRT’NİN PERVASIZ, HEDEF GÖSTERİCİ, YASA TANIMAZ HABERLERİNİN ÖNÜNE GEÇİLMELİ!

Cumhuriyet Halk Partisi Medya ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, TRT Haber’de, 30.11.2023 tarihinde “Özgür Özel’den Tepki Çeken Görüşme” başlığıyla verilen haberlerle ilgili RTÜK’e başvuruda bulundu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bulut, “CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel’in, Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korur Fincancı ile Merkez Konseyini makamında kabul etmesine ilişkin haberlere yer verilmiştir. Haberlerde, görüşmenin kimin, nasıl tepkisini çektiğine ilişkin bir bilgilendirme, bir tepki açıklaması bulunmamaktadır. Bu yönüyle haber, TRT üst yönetiminin ya da TRT Haber Dairesi yöneticilerinin görüş ve duygularını yansıttığı düşüncesini akıllara getirmektedir. TRT haberlerinin hazırlanmasındaki ölçütler kanunla belirlenmiştir. Kişisel tutum ve düşünceler habere yansıtılmamalıdır. Haber tek yanlı, siyasi yorum ve eleştiri içeren bir dille hazırlanmıştır. Bu ayrımcı dil, 85 milyonun vergileriyle, tarafsız bir yayın yapması gereken bir kamu kuruluşunun dili olamaz. TRT yönetiminin kendi duygu ve düşünceleriyle haberleri şekillendirmeleri, bir siyasi parti aleyhine algı oluşturma gayretine girişmesi TRT Kanunu’na aykırıdır ve suçtur. İktidarın sözcülüğüne soyunan, Devlet Televizyonu olması gereken TRT’nin, tarafgir ve ayrımcı bir dille yazılan ve yayınlanan bu haberleri asla kabul edilemez.” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, konunun Üst Kurul gündemine alınması istemiyle RTÜK’e yaptığı başvuruda şu ifadelere yer verdi:

"RADYO VE TELEVIZYON ÜST KURULU BAŞKANLIĞI'NA / ANKARA

Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu (TRT), milletimizin vergileriyle yayın yapan ve yayınlarında tarafsız olması gereken bir kamu kuruluşudur. Tarafsız olma sorumluluğu; 2954 sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Kanunu ile uymakla yükümlü olduğu 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun’da hüküm altına alınmıştır. Ayrıca, TRT Kanunu’nun 20'nci maddesinde de Cumhurbaşkanı ve siyasi parti açıklama ve faaliyetlerinin nasıl yayınlanacağı açıkça belirtilmiştir.

TRT Haber’de, 30.11.2023 tarihinde, 01:04:05 ve 04:33:22 saatlerinde, “ÖZGÜR ÖZEL’DEN TEPKİ ÇEKEN GÖRÜŞME” başlığıyla, CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel’in, Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korur Fincancı ile Merkez Konseyini makamında kabul etmesine ilişkin, 1 dakika 18 saniye süreli haberlere yer verilmiştir.

Haberlerde, “CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türk Silahlı Kuvvetlerine kimyasal silah kullandığı iftirası atan Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Başkanı Şebnem Korur Fincancı'yı makamında kabul etti. Özgür Özel'in Şebnem Korur Fincancı ile görüşmesi tepki çekti. Değişim sloganıyla Genel Başkanlık koltuğuna oturan Genel Başkan Özgür Özel, CHP’de değişen bir şey olmadığını bir kez daha ortaya koydu. CHP’nin yeni Genel Başkanı, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne iftira atan Türk Tabipler Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı ile bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleşen görüşme kamuoyuna Özgür Özel'in sosyal medya hesabından duyuruldu. Özel’in, Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı ve beraberindeki heyeti makamında ağırladığı görüntüler tepki çekti. Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı, ‘Terör örgütü PKK propagandası’ yaptığı gerekçesiyle 27 Ekim 2022’de tutuklanmıştı. 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılan Fincancı, tutuklu kaldığı süre göz önünde bulundurularak tahliye edilmişti” ifadeleri kullanılmıştır.

Ayrıca haberde; "ÖZGÜR ÖZEL'DEN TEPKİ ÇEKEN GÖRÜŞME", CHP GENEL BAŞKANI ÖZEL'İN, TTB BAŞKANI FİNCANCI İLE GÖRÜŞMESİ TEPKİ ÇEKTİ", "ÖZGÜR ÖZEL'DEN TEPKİ ÇEKEN GÖRÜŞME, ÖZGÜR ÖZEL, ŞEBNEM KORUR FİNCANCI GÖRÜŞMESİ BASINA KAPALI GERÇEKLEŞTİ", "HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILMIŞTI, FİNCANCI, 'TERÖR ÖRGÜTÜ PROPAGANDASI' SUÇLAMASIYLA HÜKÜM GİYDİ" şeklinde kuşaklar kullanılmıştır.

Görüleceği üzere, haber tek yanlı, siyasi yorum ve eleştiri içeren bir dille hazırlanmıştır. Bu ayrımcı dil, 85 milyonun vergileriyle, tarafsız bir yayın yapması gereken bir kamu kuruluşunun dili olamaz. TRT yönetiminin kendi duygu ve düşünceleriyle haberleri şekillendirmeleri, bir siyasi parti aleyhine algı oluşturma gayretine girişmesi TRT Kanunu’na aykırıdır ve suçtur. İktidarın sözcülüğüne soyunan, Devlet Televizyonu olması gereken TRT’nin, tarafgir ve ayrımcı bir dille yazılan ve yayınlanan bu haberleri asla kabul edilemez. İktidara, iktidarın politikalarına ve iktidar yöneticilerine en küçük bir eleştiri bile RTÜK aracılığı ile cezalandırılırken TRT’nin bu haberi görmezden gelinemez. Kamu kurumları kanunları çiğnemeyi alışkanlık haline getirirse; ortada hukuk devleti de kalmaz, basın özgürlüğü de! TRT’nin pervasız, hedef gösterici, yasa tanımaz haberlerinin bir an önce önüne geçilmelidir. 

"Özgür Özel'den Tepki Çeken Görüşme” başlıklı haberlerde, görüşmenin kimin, nasıl tepkisini çektiğine ilişkin bir bilgilendirme, bir tepki açıklaması bulunmamaktadır. Bu yönüyle haber, TRT üst yönetiminin ya da TRT Haber Dairesi yöneticilerinin görüş ve duygularını yansıttığı düşüncesini akıllara getirmektedir. TRT haberlerinin hazırlanmasındaki ölçütler kanunla belirlenmiştir. Kişisel tutum ve düşünceler habere yansıtılmamalıdır. Kaldı ki; Yargıtay tarafından “kesin hüküm” verilmemiş, yargı süreci devam etmekte olan bir konu ve ziyaret üzerinden; bir siyasi partinin “değişim sürecinin” yorumlanmaya kalkışılması, milletimizin vergileriyle fonlanan TRT’nin haddi de görevi de değildir.

TRT Haber’de ekrana getirilen bu haber; 2954 sayılı Türkiye Radyo Ve Televizyon Kanunu’nun, “Yayın esasları” başlıklı;

Madde 5 – Genel yayın esasları şunlardır:

k) “Haberlerin toplanması, seçilmesi ve yayınlanmasında tarafsızlık, doğruluk ve çabukluk ilkeleri ile çağdaş habercilik teknik ve metotlarına bağlı olmak,

l) Haberler ile yorumları ayırmak ve yorumların kaynaklarını açıklamak,

m) Kamuoyunun sağlıklı ve serbestçe oluşabilmesi için kamuoyunu ilgilendirecek konularda yeterli yayın yapmak; tek yönlü, taraf tutan yayın yapmamak ve bir siyasi partinin, grubun, çıkar çevresinin, inanç veya düşüncenin menfaatlerine alet olmamak” hükümlerine aykırıdır. TRT Haber’deki söz konusu yayın; 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun’un, “Yayın Hizmeti İlkeleri”nin belirlendiği, 8. maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde yer alan “Tarafsızlık, gerçeklik ve doğruluk ilkelerini esas almak ve toplumda özgürce kanaat oluşumuna engel olmamak zorundadır” ilkesine de aykırılık oluşturmaktadır.

Bu kapsamda; 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun’un, “Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunun yükümlülüğü” başlıklı, 45. maddesinin birinci fıkrasında belirlenen; “8 inci maddede belirtilen yayın ilkeleri… Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu yayınları hakkında da uygulanır.” hükmü ile ikinci fıkrasında belirlenen; “Söz konusu yükümlülüğün yerine getirilmemesi hâlinde, Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu ihlâlin niteliği açıkça belirtilerek Üst Kurulca uyarılır ve yükümlülüğün gereğinin yerine getirilmesi ilgili Bakanlığa bildirilir” hükmü kapsamında işlem tesis edilmesi için, konunun Üst Kurul gündemine alınması hususunda gereğini arz ederim.

Burhanettin BULUT

CHP Medya ve Halkla İlişkilerden Sorumlu GBY

Adana Milletvekili"