20.07.2018

CHP GENEL BAŞKAN YARDIMCISI GAMZE AKKUŞ İLGEZDİ: “68 BİN 375 SAĞLIK ÇALIŞANI ŞİDDET MAĞDURU OLDU!”

CHP GENEL BAŞKAN YARDIMCISI GAMZE AKKUŞ İLGEZDİ: “68 BİN 375 SAĞLIK ÇALIŞANI ŞİDDET MAĞDURU OLDU!”
Şanlıurfa'da Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Çocuk Acil Polikliniği'nde hasta yakını tarafından parke taşıyla darbedilen Dr. Bahattin Ahmet Yalçın’ın uğradığı şiddet buzdağının sadece görünen yüzüdür.
Şanlıurfa Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde meydana gelen şiddet vakası, Sağlıkta Dönüşüm sisteminin bir sonucudur. Nüfusu 1.985.753 olan Şanlıurfa’da, Sağlık Bakanlığı verilerine göre 13 Devlet Hastanesi’nde toplam bin 233 hekim, 2 bin 130 hemşire, 3 bin 476 Yardımcı sağlık personeli ve 35 Acil Tıp Uzmanı görev yapmaktadır.
Bu rakamlar göstermektedir ki, Şanlıurfa’da doktor başına bin 610, hemşire başına 932, Acil Tıp Uzmanı başına 56 bin 735 hasta düşmektedir.
Sağlık Bakanlığı tarafından Bilgi Edinme talebime verilen yanıtta, 2018 yılı nisan ayı itibariyle Bakanlığa bağlı doktor, hemşire ve diğer sağlık personeli sayısının 405 bin 014 olduğu açıklanmıştır.
Türkiye genelindeki devlet hastanelerinde 62 bin 741 doktor, 96 bin 429 hemşire ve bin 493 acil tıp uzmanı görev yapmaktadır.
Bu verilere göre Türkiye genelindeki devlet hastanelerinde görev yapan doktor başına bin 288 kişi düşerken, şiddet vakalarının en sık görüldüğü acil servislerde görev yapan Acil Tıp Uzmanı başına ise 54 bin 126 hasta düşmektedir.
Bu veriler açıkça göstermektedir ki, Sağlıkta Dönüşüm Sisteminin kendisinden kaynaklanan bütün sorunlar, hekimler başta olmak üzere bütün sağlık çalışanlarının omzuna yüklenmektedir.
Ticarethane mantığıyla işletilen hastaneler, hekimleri ve sağlık emekçilerini müşteri temsilcisi haline getirmekte, hasta-hekim ilişkisine ticari bir kimlik kazandırmaktadır. Hekimlerin, hemşirelerin ve yardımcı sağlık personelinin sağlığını tehdit eden uzun nöbetler, “en kısa sürede, en fazla hasta muayenesi” mantığıyla göreve gelen hastane yönetimleri, hastaların kaliteli ve eksiksiz sağlık hakkına ulaşmalarını engellemektedir.
Bu zincir doğal olarak sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti yaratmakta ve körüklemektedir.
Sağlık Bakanlığı verilerine göre 14 Mayıs 2012 - 01 Nisan 2018 tarihleri arasında kayıtlara geçen şiddet vakası sayısı 68 bin 375’tir. Kayıt altına alınan vakaların yüzde 30’unda sağlık çalışanlarının fiziki şiddete maruz kaldığı görülmektedir.
Son 6 yılda 20 bin 706 sağlık çalışanının fiziki saldırıya uğradığını biliyoruz. Ve ne yazık ki, Gaziantep Avukat Cengiz Gökçek Devlet Hastanesi'nde görev yapan Dr. Ersin Arslan 17 Nisan 2012 tarihinde, Samsun Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Hastanesi'nde görev yapan Op. Dr. Kamil Furtun ise 29 Mayıs 2015 tarihinde hayatını kaybetmişti.
Veriler incelendiğinde şiddet vakalarına en çok Devlet hastanelerinde rastlandığı görülmektedir. 2013-2017 yılları arasında Devlet hastanelerinde görev yapan 25 bin 481 sağlık çalışanı fiziki ve sözlü şiddete maruz kalmıştır. Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde şiddete uğrayan hekim ve sağlık personeli sayısı ise 15 bin 970’e ulaşmıştır.
Sağlıkta Şiddeti önlemek amacıyla devreye sokulan Beyaz kod uygulamasına göre, 2012 yılının ilk 6 ayında 5 bin 50 şiddet vakasının rapor edilmişken, 2017 yılı sonunda şiddet vakalarında yüzde 168 oranında artış yaşandığı ve 13 bin 545 şiddet vakasının meydana geldiği anlaşılmaktadır.
2018 yılının henüz ilk 4 ayında meydana gelen 2 bin 934 şiddet vakası, sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin geçen her yıl katlanarak sürdüğünü göstermektedir. Sağlık Bakanlığı kayıtları, 2013-2017 yılları arasında her saat başı bir doktorun şiddete maruz kaldığını göstermektedir.  
Bütün bu veriler “Sağlıkta Şiddeti Önleme Yasası”nın acilen Meclis gündemine gelmesinin zorunlu olduğunu göstermektedir.
27. Dönemde Sağlık çalışanlarının uğradığı fiziksel ve sözel şiddeti ortadan kaldırmak, sağlık emekçilerinin çalışma koşullarını iyileştirmek ve halkın parasız, kaliteli sağlık hakkına ulaşımının önündeki engelleri kaldırmak, CHP’nin öncelikli görevi olacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Gamze Akkuş İlgezdi
CHP Genel Başkan Yardımcısı
İstanbul Milletvekili

Gündem'den Öne Çıkan Haberler