18.09.2023

Hasan Efe Uyar: 16 Milyon İşçinin Hem Kıdem Tazminatı Hakkı Hem De İş Güvencesi Tehlike Altında

CHP Genel Başkan Yardımcısı Hasan Efe Uyar, OVP ile 16 milyon işçinin hem kıdem tazminat hakkı hem de iş güvencesinin tehlike altında olduğuna dikkat çekti.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İşçi Sendikaları, STK ve Meslek Kuruluşlarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hasan Efe Uyar, iktidarın açıkladığı Orta Vadeli Program (OVP) ile işçilerin 87 yıllık kıdem hakkını ortadan kaldırmaya hazırlandığını belirtti.

Konuya ilişkin açıklama yapan Uyar, “tamamlayıcı emeklilik sistemi adı altında ikinci emeklilik diye müjdelenen şeyin kendisi kıdem hakkının ortadan kaldırılmasıdır” dedi.

Uyar, ayrıca iktidarın iş güvencesini ortadan kaldırarak çalışma yaşamını tamamen kuralsız ve güvencesiz bir yapıya büründürmek istediğine de dikkat çekti.

‘İŞÇİLERİN 87 YILLIK KAZANIMI YOK EDİLMEK İSTENMEKTE’

Uyar, AKP’nin iktidara geldiği 2003 yılında bu yana kıdem tazminatını ortadan kaldırmayı amaçladığını belirterek, “AKP iktidarının 2003 yılından itibaren ısrarla ve inatla kıdem tazminatını ortadan kaldırma hayalinden bir türlü vazgeçmiş değil. İktidar şimdide orta vadeli programda kıdem tazminatının ismini geçirmeden kıdem tazminatını fiilen ortadan kaldıracak hamleler yapma peşinde. 2020 yılında da tartışılan tamamlayıcı emeklilik sisteminin özü kıdem tazminatını ortadan kaldırmaktır. İktidar, kıdem tazminatını tamamlayıcı emeklilik sistemine entegre ederek işçilerin mevcut durumdaki kıdem tazminatı hakkını elinden almayı amaçlamaktadır. Bu durumda 16 milyon işçinin 87 yıllık kazanımı olan kıdem tazminatı iktidar eliyle ortadan kaldırılacaktır” ifadelerini kullandı.

‘TAMAMLAYICI EMEKLİLİK SİSTEMİ KAMUSAL BİR EMEKLİLİK SİSTEMİ DEĞİLDİR’

2020 yılında tamamlayıcı emeklilik sistemine kıdem tazminatının entegre edilmesinin ön görüldüğünü anımsatan Uyar, şu ifadeleri kullandı:

“Bu durumda mevcut kıdem hakkı ortadan kaldırılarak, işçilere emekli olduklarında aylık ödeme şeklinde yapılacaktır. Bir başka deyişle tamamlayıcı emeklilik sistemi ile kıdem tazminatı; işçinin işten ayrıldığında her bir yıl çalışma karşılığına denk gelen toplu ödeme şeklinde olmayacak, işçilere emekli olduklarında toplu ödeme olarak sistemde biriken paranın sadece yüzde 25’i ödenecek, geri kalan kısmı ise aylık olarak ödenecektir. Yani kıdem hakkı ortadan kaldırılacaktır. Ayrıca tamamlayıcı emeklilik sistemi ile kamusal emeklilik hakkı ortadan kalkacak, emeklilik hakkı özel şirketlere devredilecektir. Tamamlayıcı emeklilik sistemi kamusal bir emeklilik sistemi değildir.”

‘16 MİLYON İŞÇİNİN İŞ GÜVENCESİ ORTADAN KALDIRILIYOR’

“Türkiye’de 16 milyon 182 bin işçiden 7 milyon 872 bini zaten iş güvencesi olmadan çalışmaktadır. Bir başka deyişle Türkiye’de istihdamda olan her 10 işçinin 5’i iş güvencesi kapsamı dışındadır. İktidar bu gerçekliği görmezden gelerek şimdi çalışma yaşamını tamamen esnek ve güvencesiz bir yapıya büründürerek, işçiler adına iş güvencesini tamamen ortadan kaldırmayı amaçlamaktadır. Esnek çalışma; iş güvencesinin olmadığı, belirli süre ve aralıklarla istihdam olanağı sağlanan, örgütlenme ve toplu pazarlık hakkını ortadan kaldıran güvencesiz bir istihdam biçimidir. Ayrıca esnek çalışma biçimlerinin yaygınlaşması, ucuz iş gücünün daha fazla ucuzlaştırılması ve ücretlerin daha fazla baskılanmasını da beraberinde getirecektir. İktidarın orta vadeli program ile hedeflediği tam da budur.”