14.02.2024

Zeliha Aksaz Şahbaz ve CHP'nin Sağlık Kökenli Milletvekilleri İliç Maden Faciası ile İlgili Basın Toplantısı Düzenledi

CHP Sağlık Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz ve TBMM Grubu'nda sağlık kökenli milletvekilleri Ankara Milletvekili Aylin Yaman, Uşak Milletvekili Ali Karaoba, Bursa Milletvekili Kayıhan Pala ve Samsun Milletvekili Murat Çan, 'Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi' ile ilgili değerlendirmede bulundu. Erzincan İliç'teki toprak kayması nedeniyle yaşanan olaydan dolayı üzüntü duyduklarını söyleyen, yaşanan felaketlerin son bulması ve göçük altında kalan işçilerin kurtarılması için umutların korunduğu belirten Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, Erzincan halkı ve tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerini ileterek, bu tür felaketlerin bir daha yaşanmaması için gerekli adımların atılması çağrısında bulundu.

Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz şöyle konuştu:

"Dün, Erzincan İliç'te Çöpler Altın Madeninde siyanürlü ve ağır metallerden oluşan milyonlarca ton atığın oluşturduğu dağın yıkılması ile yaşanan, sadece çevre felaketi değil, aynı zamanda etkisi yüzyıllar boyunca sürecek çok ciddi bir halk sağlığı felaketidir.

2021 Kasım ayında Şebinkarahisar’da atıkların depolandığı havuzun yıkılması sonucu Kelkit vadisine ve havzasına milyonlarca ton ağır metal, asit ve siyanürle dolu zehirli atık boşalmış ve etkisi yüzyıllarca sürecek bir çevre felaketi yaşanmıştır.. Kısa bir süre sonra İliç’te Fırat nehrinden birkaç yüz metre mesafede kurulan Çöpler Altın madeninde bugünkü talihsiz olayı yaşadık. Yaşam savunucuları tarafından daha önce de siyanür sızıntısı olduğu dile getirilmesine rağmen uyarıların göz ardı edilmesi sonucunda bugün milyonarca ton atığın, işlenmiş cevherin oluşturduğu dağ yıkılarak telafisi imkansız bir felakete dönüşmüştür. Fırat nehrine karışacak bu atıklar, yer altı ve yer üstü sularını, toprağı kirleterek Basra Körfezine dek tüm Fırat havzasını önemli ölçüde tehdit oluşturmaktadır. Ülkemizin en önemli barajlarının olduğu ve tarım üretiminin yapıldığı bu bölgede, bu çevre felaketi aynı zamanda etkisi yüzyıllarca sürecek bir halk sağlığı felaketidir.

Kışladağ, Şebinkarahisar ve Kütahya Eti Gümüş'te olduğu gibi, ülkemizin çeşitli bölgelerinde 25 civarında siyanürle üretim yapan altın, gümüş madeni projeleri uygulanmaktadır. Siyanürle üretim yapan altın madeni projelerinde ne çalışan sağlığı ne de halk sağlığı gözetilmeden, çevre etki değerlendirme raporları (ÇED) üstün körü çalışılıp onaylanarak kabul edilmektedir. Siyasallaşmış yargı eliyle açılan ÇED oluru iptal davaların reddedildiği ve projelerin hayata geçirildiğini görüyoruz. Bu projelerde sadece çevre etki değerlendirmesinin yeterli olmadığını, aynı zamanda sağlık etki değerlendirme çalışmasının yapılarak raporlaştırılması gerektiğini ifade etmek istiyoruz. Halk sağlığı uzmanlarına ve görüşlerine yer verilmeden onaylanan projeler sonucunda halkımızın sağlığı tehdit altına girmektedir.

Biz bu önemli uyarıyı yaparak, yaşanan felaketin son olması dileğiyle göçük altında kalan 9 işçimizin kurtarılmaları için umutlarımızı koruyor ve bu acı olaydan etkilenenlere, Erzincan halkına ve emekçi kardeşlerimize, tüm halkımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

Gündem'den Öne Çıkan Haberler