05.08.2019

CHP GENEL BAŞKAN YARDIMCISI VELİ AĞBABA: “KAYIT DIŞI GÖÇMEN EMEĞİ ÜLKEMİZİN HEM EKONOMİSİNİ HEM DE ÇALIŞANLARINI ETKİLEMEKTEDİR”

CHP GENEL BAŞKAN YARDIMCISI VELİ AĞBABA: “KAYIT DIŞI GÖÇMEN EMEĞİ ÜLKEMİZİN HEM EKONOMİSİNİ HEM DE ÇALIŞANLARINI ETKİLEMEKTEDİR”
CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba’nın hazırladığı Göçmen İşçiler Raporu şöyle:
“Türkiye’de 1 milyona yakın Suriyeli göçmen, kayıt dışı ve düşük ücretler ile istihdam edilmektedir.
Türkiye’de kayıt dışı istihdamda yer alan yaklaşık bir milyon Suriyeli göçmenden, 15 yaş altı çalışan çocuk nüfusu neredeyse bu rakamın yüzde 20'sini oluşturmaktadır.
2016-2018 yılları arasında 28 bin iken 2019 yılında çalışma izni verilen Suriyeli göçmen sayısı ise 31 bin 185 kişidir.
Özellikle kayıt dışı istihdamın yüzde 34’lere ulaştığı ülkemizde göçmen işçiler ucuz iş gücü olarak kullanılmaktadır. Bu durum AKP iktidarının işine gelmekte, çalışma yaşamındaki maliyetlerin alabildiğince düşürülmesi için kullanılmaktadır.
Göçmenlerin kayıt dışı ve ucuz ücretler karşılığında çalıştırılması ülkemiz ekonomisine ciddi zararlar vermektedir.
AKP iktidarı Suriyeli ve diğer ülke vatandaşı göçmenlerin kayıt dışı istihdamına göz yumarak, ülkemizde işsizlik oranlarını arttırmakta, çalışma yaşamını tamamen kuralsız bir yapıya büründürmektedir.
AKP iktidarı bu politikaları ile yoksulu yoksula kırdırmaktadır.
‘’Göçmen işçilik kavramı’’ ülkemizde çalışma yaşamı içerisinde giderek dikkat çeken bir olgu olarak karşımızda durmaktadır. Ülkemizde sayısı 3,6 milyonu aşan Suriyeli göçmenler olduğu kadar, farklı ülkelerden gelen ve çalışma yaşamı içerisinde olan başka göçmen işçilerin varlığı da söz konusudur.
Ülkemizde bakanlık verilerine göre çalışma yaşamında yer alan göçmenlerin ne kadarının çalışma izni olduğu, yani ne kadarının kayıt içi çalıştığı bilinebilmektedir. Lakin asıl sorun kayıt dışı istihdam ve çalışma yaşamında yaşanılan diğer sorunlardır.
Göçmen işçiler ucuz iş gücü olarak kullanılarak hem ülke ekonomisine ciddi zararlar vermekte, hem de çalışma yaşamı içerisinde kuralsız çalıştırmanın bir neticesi olarak ülkemiz de kayıt dışı istihdamın artmasına neden olmaktadır.
Ülkemizde çalışan göçmen işçilerin sayısı
Türkiye’ de 2019 yılı verilerine göre geçici koruma kapsamında olan Suriyelilerin sayısı 3 milyon 649 bin. Bu oran içerisinde ise çalışma yaşamı içerisinde yer alabilecek Suriyeli göçmenlerin sayısı ise 2 milyona yakın.
Ülkemizde çalışan göçmenlerin sayısal oranına dair net bir çıkarsama yapmak oldukça güç. Zira kayıtlı yani çalışma izni olan göçmen işçilerin dışında, kayıt dışı çalışan göçmen işçilerin sayısal oranlarına dair net bir tahminde bulunmak epeyce zordur.
Aile, Kadın ve Çalışma Bakanlığı verilerine göre;
2011 yılında 17.466
2012 yılında 32.729
2013 yılında 45.825
2014 yılında 52.295
2015 yılında 64.521
2016 yılında 73.650
2017 yılında ise toplamda 87 bin
2018 yılında 89 bin kişiye çalışma izni verilmiştir
Türkiye’de çalışma izni verilen Suriyeli göçmenlerin sayısı ise;
2016-2018 yılları arasında 28 bin iken, 2019 yılında çalışma izni verilen Suriyeli göçmen sayısı ise 31 bin 185 kişidir.
Ülkemizde göçmen işçiliğinin önemli bir yoğunluğunu ise Suriye vatandaşları oluşturmaktadır. Suriye vatandaşlarının 2019 verilerine göre sadece 31 bin 185’i kayıtlı olarak çalışırken, yaklaşık 1 milyon civarında Suriyeli göçmen kayıt dışı çalışmaktadır.
Ülkemizde son TÜİK verilerine göre kayıt dışı istihdam oranı yüzde 34’lere yaklaşmışken, bu oran içerisinde göçmen işçilerin varlığı önemli bir yer tutmaktadır.
Göçmen işçilerin çalışma koşulları
Ülkemiz de özellikle Suriye vatandaşları çoğunlukla, zaten kayıt dışının yoğun olarak gözlendiği inşaat, tarım, tekstil gibi sektörlerde istihdam edilmektedir. Bu iş kolları haliyle, iş cinayetlerinin ve düşük ücretlerin uygulandığı iş kolları olarak da göze çarpmaktadır.
Bir diğer çarpıcı nokta ise, kayıt dışı istihdam çocuk işçiliğinin yoğunluğudur. Türkiye’de kayıt dışı istihdamda yer alan yaklaşık bir milyon Suriyeli göçmenden, 15 yaş altı çalışan çocuk nüfusu neredeyse bu rakamın yüzde 20'sini oluşturmaktadır.
Kayıtlı olarak çalışan göçmen işçilerin aldıkları en yüksek ücret 1500 TL . Suriyeli ve diğer ülke vatandaşı olan göçmenlerin bu kadar düşük ücret ile çalıştırılması, çalışma yaşamında yoğun bir emek sömürüsünü ortaya çıkarırken, aynı zamanda çalışma yaşamı içerisinde işsizliği arttırmaktadır. Bu durumun doğal bir sonucu olarak çalışanlar arasında rekabetin, ayrımcılığın artmasına neden olmaktadır. Yani AKP iktidarı göçmen işçilerin bu şekilde emek sömürüsüne maruz bırakılmasına göz yumarak, kendi ülkesindeki işçilerin de yaşam standartlarını zorlaştırmakta, işsizliğe bilinçli bir şekilde ön ayak olmaktadır.
Ayrıca, çalışma izni olan göçmen işçilerin herhangi bir sendika hakkı da bulunmamaktadır. Kayıt dışı istihdam edilen göçmen işçilerin ezici bir çoğunluğu günlük sadece 30-40 TL arası yevmiyeler ile çalıştırılmaktadır.
Sadece göç yollarında değil, çalışma yaşamında da göçmen işçiler hayatını kaybetmektedir
Ülkemizde işçi cinayetleri önü alınamayan bir noktaya ulaşmıştır. AKP iktidarının 16 yıllık döneminde, 22 binden fazla işçi iş cinayetlerinde yaşamını yitirmiştir. Yaşanan iş cinayetlerinde göçmen işçilerin oranlarına bakıldığında;
2013 yılında en az 22
2014 yılında en az 53
2015 yılında en az 67
2016 yılında en az 100
2017 yılında en az 88
2018 yılında en az 90
2019 yılı içerisinde şu ana kadar en az 72 göçmen işçi hayatını kaybetmiştir.
Hayatını kaybeden göçmen işçilerin;
%65’ini Suriyeli göçmen işçi
%13’ünü Afgan işçi
Geri kalan yüzde 22’lik kısmını ise diğer ülke vatandaşları oluşturmaktadır.
İş cinayetlerinin en çok gözlemlendiği iş kolu ise, inşaat ve tarım sektöründe göz çarpmaktadır.
Sonuç ve değerlendirme
Türkiye’de çalışma yaşamı AKP iktidarı ile güvencesiz, denetimsiz ve kuralsız bir hale getirilmiştir. Çalışma yaşamı kendi ülkemizin vatandaşı olan işçilere getirdiği sömürü koşulları, ülkemizde çalışan göçmen işçiler için de geçerlidir.
Özellikle kayıt dışı istihdamın yüzde 34’lere ulaştığı ülkemizde göçmen işçiler ucuz iş gücü olarak kullanılmaktadır. Bu durum AKP iktidarının işine gelmekte, çalışma yaşamındaki maliyetlerin alabildiğince düşürülmesi için kullanılmaktadır.
Göçmenlerin kayıt dışı ve ucuz ücretler karşılığında çalıştırılması ülkemiz ekonomisine ciddi zararlar vermektedir.
Göçmen işçilerin kayıt dışı ve düşük ücretler ile çalışması diğer işçilerin iş bulamamasına neden olmaktadır.
İktidar, göçmen işçilerin kayıt dışı olarak istihdam edilmesinin önüne geçmelidir. Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) 97 sayılı sözleşmesi, göçmen işçilerin çalıştırılmasında ayrımcılığa karşı önemli güvenceler getirmektedir. Böylece hem göçmen işçiler, hem de yerli işçiler korunmuş olacak, göçmen işçilerle yerli işçilerin rekabeti eşitlik ve ayrımcılık ilkesinin ortadan kaldırılması ile önlenebilecektir.”